Văn bản

Nhằm bổ sung nhân sự phục vụ công tác chuyên môn năm học 2024-2025, Trường THPT Nguyễn Văn Huyên thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy các bộ môn như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC S...
Công văn số 20383/SYT-NVY của Sở Y Tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội dành cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ...
Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế - Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 18974/KHLN/YT-GD-LĐ-TB&XH về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tr...
Ban hành Quy chế  tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ...
A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    ...
A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC   ...
Thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo...
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013- 2014 cấp tiểu học, THCS của SGD & ĐT Hà Nội; ...
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND  ngày 15/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về  Đảm bảo  an toàn thực phẩm  năm 2013 và công văn số 6699/UBND-VX ngày 12/9/2013 của Uỷ ban nhân dân thành p...
 Thực hiện công văn số 6275/VP-VX  ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc lạm dụng thuốc ho Recotus. ...