Về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội