Ý nghĩa tên trường

Trường Nguyễn Văn Huyên tự hào mang tên vị Cố Bộ trưởng tài năng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục ...
"Ông một lòng một dạ với giáo dục, những việc làm cụ thể đều xuất phát từ thực tâm", ông Vương Cát Định, trầm ngâm khi được hỏi về "điều ấn tượng nhất" với cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Ông Định ...
Trước khi trở thành người đứng đầu ngành giáo dục của nước Việt Nam mới, Nguyễn Văn Huyên đã đỗ Tiến sĩ Văn khoa năm 1934 tại Pháp, từng là giáo sư tại những ngôi trường danh tiếng như Trường Bưởi...
Trường Nguyễn Văn Huyên được thành lập năm 1997, Trường tự hào mang tên nhà văn hóa, dân tộc học danh tiếng, người đã đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam trong suốt gần 30 năm. ...