KẾ HOẠCH Công tác tháng 11/2013- Năm học 2013-2014 Ngành học phổ thông

 I.  Tập huấn,bồi dư­ỡng, chuyên đề

   - Triển khai cụ thể, công khai các văn bản mới chỉ đạo của ngành và quy định của quận tới  CBGV nhà tr­ường.

 - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên đề do Sở và Phòng tổ chức. Tiếp tục triển khai hoạt động chuyên đề các bộ môn cấp tr­ường và quận theo kế hoạch phân công.

 II . Hoạt động dạy và học

  - Thực hiện ch­­­ương trình và biên chế năm học của Sở GD-ĐT, các quy định và quy chế CM, quy chế kiểm tra đánh giá học sinh của từng cấp học, môn học.

   - Thực hiện tốt việc quản lý điểm HS THCS; quản lý kết quả điểm lớp 6, 7, 8 của HS lớp 9 theo quy định.

   - Chất l­ượng, nề nếp hoạt động dạy và học, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm CM, khối CM, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

   - Ứng dụng CNTT, các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay năn bột” vào giảng dạy. Phát động phong trào và giao chỉ tiêu đồ dùng dạy học tự làm, bài giảng điện tử E-Learning cho các khối, tổ-nhóm CM, thực hiện Một đổi mới trong giảng dạy.

   - Các tổ khối CM tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Triển khai đánh giá HS lớp 1 theo công văn số 9715/SGD&ĐT ngày 22/10/2013 của Sở GD.  

   - Tiếp tục triển khai Hội thi GVDG cấp tr­ường TH và THCS (kết thúc trước ngày 15/11).

   - Hội thi GVDG cấp quận: GVCB cấp TH; GV môn Hóa, GDCD, Sử cấp THCS. Khai mạc tại TH BVĐàn.

     Tham gia Hội thi GVDG chuyên đề tích hợp GD nếp sống thanh lịch-văn minh cho HS cấp TP (THCS Thái Thịnh và THCS BVĐàn).

   - Kiểm tra đánh giá phong trào VSCĐ cấp trường. khảo sát chất l­ượng giữa kì (TH).

   - Bồi d­ưỡng HSG lớp 9, tham gia dự thi HSG vòng 1 THCS cấp quận (23/11, tại TH Khương Thượng).

   - Hoàn thành ch­ương trình học nghề PT cho HS lớp 9, công bố danh sách HS đủ điều kiện thi nghề, hoàn chỉnh hồ sơ dạy, học nghề để Phòng GD và Sở GD kiểm tra.

 III. Hoạt động GD đạo đức- NGLL, TDTT, sinh hoạt tập thể, công tác Đội thiếu niên

   - Tổ chức hoạt động thi đua, giáo dục truyền thống, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian chào mừng ngày 20/11. GD nếp sống văn minh, thanh lịch của HS Thủ đô.

   - Quan tâm công tác GD đạo đức, giảng dạy GDCD-PCMT-ATGT> XD kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá và GD kỹ năng sống cho HS.

  - Tổ chức các hoạt động Văn hóa-Thể thao cho CB-GV- CNV cấp trường.

   - Sinh hoạt khối chủ nhiệm theo chuyên đề tháng:

      +TH: Các trường tiếp tục tổ chức triển khai các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao theo định hướng mới đã dự chuyên đề và chuẩn bị cho hội thi GVCN giỏi cấp quận .

      +THCS: Công tác GVCN với HS và CMHS trong việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm.

   - Công tác Đội và phong trào thiếu nhi: Tổ chức các hoạt động đợt 2 (từ 15/10 đến 20/11/2013) với chủ đề ”Biết ơn thày cô giáo”, thi đua chào mừng ngày 20/11. Thực hiện các chương trình công tác Đội.

 IV. Ytế - Bán trú - An toàn tr­ường học

      Tổ chức thực hiện các quy định về VS tr­ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi tr­ường, vệ sinh ATTP, xây dựng tr­ường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp. Phòng chống HIV/AIDS, tai nạn th­ương tích, phòng chống  dịch bệnh trong tr­ường học...

   - Sơ kết thực hiện Tháng ATGT và PCMT tại các tr­ường. Tiếp tục triển khai công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục học sinh về ATGT, phòng chống MT-TNXH, phòng chống tai nạn thương tích trong HS.

   - Thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Thu - Đông và các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng ngộ độc thực phẩm và bệnh qua đường thực phẩm theo chỉ đạo của UBND và Y tế quận.

   -  Phát động hội thi Nha học đườngtrong các trường TH tại TH NTCông.(4/11).

   -  Hoàn thành việc khám sức khỏe HS, cán bộ GV.

   -  Công tác Chữ thập đỏ: theo KH của Hội CTĐ quận

   -  Y tế quận kiểm tra VSATTP, VS học đường, bếp bán trú.

 V. Công đoàn

    - CĐGDQ: Phối hợp cùng Phòng GD họp với Ban Liên lạc CBQLGD hưu quận, gặp mặt các CBQL h­ưu toàn quận. Động viên các trường khai mạc Hội thi GVDG cấp quận. triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phối hợp giữa CĐGD quận và Phòng GD-ĐT quận NH 2013-2014..

 -CĐCS:Phối hợp với BGH sơ kết thi đua chào mừng 31 năm ngày Nhà giáo VN 20/11, khen thưởng thi đua tổ và cá nhân tiêu biểu. Phối hợp với BGH tổ chức các hoạt động: Hội thi Văn nghệ GV, Giải Cầu lông CBGV  cấp trường.

 VI. Công tác khác

    - Công tác thư viện: các trường gửi biên bản tự KT cho PGD. Phòng kiểm tra thẩm định th­ư viện chuẩn, th­ư viện tiên tiến chuẩn bị cho Sở công nhận danh hiệu.

    - Công tác Phổ cập GD: phối hợp với các phường hoàn thành hồ sơ đón đoàn kiểm tra đánh giá của TP. Chuẩn bị điều tra bổ sung Xóa mù chữ.

    - XD trường CQG: trường THCS BVĐàn hoàn thành hồ sơ trình TP công nhận.

    - Hoàn thành các hồ sơ liên kết các đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhà trường (nếu có) theo đúng quy định.

    - Kiểm tra nội bộ: Phòng GD duyệt kế hoạch KT nọi bộ các trường.

 VII. Thông tin - báo cáo

    - Thực hiện tốt chế độ thông tin mạng nội bộ của ngành, tăng c­ường công tác thông tin tuyên truyền về HĐGD của nhà tr­ường.

    - Đăng ký thi đua của nhà tr­ường năm học 2013-2014 (trước 8/11).

    - B/c giữa kì I  TH (22/11), THCS (10/11).

    - B/c về tổ chức và kết quả hội thi GVDG cấp trư­ờng, danh sách GV tham gia thi GVDG cấp quận (theo mẫu, 19 /11).

    - Hồ sơ Hội nghị CBVC nhà trường.

   - B/c quản lý nhân sự các trường (theo mẫu, 30/11)

    - B/c thực hiện công tác tháng 11/2013 của nhà tr­ường (27/11).

 

B. CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ

      Quán triệt đầy đủ trọng tâm nhiệm vụ năm học 2013-2014. Thực hiện phương châm quản lý: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao; Nhận thức đúng, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, giải quyết dứt điểm.

 1. Họp giao ban công tác tháng11/2013. XD kế hoạch cụ thể quản lý chỉ đạo các hoạt động tháng 11/2013 của nhà trường, chuyển tới từng tổ công tác và từng CBGV-CNV thực hiện.

 2. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Dạy và học, các hoạt động GD, Nghị quyết Hội nghị CBVC nhà trường năm học 2013-2014.

    3. Kỉ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuyên d­ương khen th­ưởng, tôn vinh các điển hình tập thể và cá nhân, các nhà giáo tiêu biểu, người tốt việc tốt của trường và quận. Tổ chức các hoạt động gặp mặt truyền thống các nhà giáo h­ưu, CBQL h­ưu.

   4. Thi đua:  Phối hợp với Công đoàn thực hiện tháng thi đua và sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/1i.

       Hoàn thành đăng ký thi đua, đăng ký viết đề tài SKKN năm học. Hoàn thành việc đăng ký và bắt đầu triển khai thực hiện ’’Một đổi mới - Hai dứt điểm ” đối với nhà tr­ường.

    5.Chuyên đề công tác quản lý tháng11/2013:Quản lý dạy thêm học thêm đúng quy định: Chấm dứt DTHT ở cấp TH, DTHT đúng quy định ở cấp THCS.

    6. Tổ chức các hoạt động: Giao lưu Văn nghệ GV-HS, Khiêu vũ GV, Giải Cầu lông CBGV cấp trường.

    7. Công tác kiểm tra: Hoàn thành xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

       Phòng GD-ĐT kiểm tra chuyên đề công tác quản lý nhà tr­ường: sử dụng CSVC trang thiết bị, các khoản thu-chi đầu năm học, quản lý dạy thêm học thêm, quy chế CM-nghiệp vụ, công tác An toàn-an ninh trường học...(Kiểm tra đột xuất). Phối hợp liên ngành quận kiểm tra công tác ATTP bếp ăn bán trú các trường, các trung tâm BDVH, trung tâm ngoại ngữ-tin học trên địa bàn.

    8. Rà soát: việc Thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2013, hồ sơ và thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường.

      Lấy ý kiến Hiệu trưởng THCS vè phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Rà soát và kiểm tra thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh lớp đầu cấp và sĩ số HS/lớp các nhà trường.

    9. Quản lý việc thực hiện đầy đủ các quy định th­ường trực của ngành.

      Phòng GD-ĐT quận đề nghị đ/c Hiệu tr­­­­­ưởng nhà tr­­­­­ường triển khai thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2013 của Phòng GD-ĐT; căn cứ vào kế hoạch công tác của Phòng GD-ĐT xây dựng kế hoạch công tác của nhà trư­­ờng cụ thể, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ đã đề ra. /.

 

                                                                                               

Chia sẻ