Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học

  Lĩnh vực:   QUYẾT ĐỊNH
  Ký hiệu:   406/QĐ-BGDĐT
  Ngày ban hành:   27/01/2022
  Trích yếu:   Về việc Phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học
  Cơ quan ban hành:   Bộ giáo dục và đào tạo

 

Chia sẻ