Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014.

 

 

 

A.  CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ sở giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

 

kết cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa nội dung cuộc vận động và phong trào thi đua thành các hoạt động thường xuyên của mỗi cấp quản lý, mỗi cơ sở giáo dục.Các trường tiếp tục rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chi tiết giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh Hà Nội” .

 

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi năm 2014.

 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Mở rộng, nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn thành phố (INTEL ISEF)  năm học 2013-2014.

 

4. Thực hiện và quản lý tốt nề nếp ra vào lớp đúng giờ, chống cắt xén chương trình, thực hiện việc dạy thêm học thêm theo đúng Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố và Hướng dẫn 5898/HD-SGDĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD&ĐT.Chấp hành đúngcác qui định về thu chi tài chính do các cấp quản lý qui định.

 

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học.

 

6. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm đánh giá; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học. Triển khai Đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Bộ, triển khai dạy tăng cường ngoại ngữ, tin học ở một số trường có điều kiện. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, quan tâm chỉ đạo và quản lý chất lượng dạy và học ở các trường có yếu tố nước ngoài.

 

7. Nâng cao vai trò gương mẫu của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi. Tổ chức hội thảo, hội giảng, bài giảng mẫu ở các môn học nhằm triển khai cơ bản đổi mới phương pháp dạy học song song với việc đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

8. Các trường có kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học. Quản lý, sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020. Sở yêu cầu các trường chuyên Hà Nội – Am, Nguyễn Huệ, trường có hệ chuyên như Chu Văn An, Sơn Tây xây dựng kế hoạch năm học cụ thể để nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học. Từ việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho thủ đô.Tăng cường CSVC, kiện toàn đội ngũ giáo viên, chuẩn bị tham gia thí điểm dạy một số môn học bằng tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ.

 

9. Thực hiện đề án của Sở về xã hội hoá giáo dục, xây dựng mô hình dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng cao.

 

10. Tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

 

11. Củng cố và rà soát chương trình giáo dục nghề phổ thông theo tinh thần đổi mới nội dung, phương pháp để từng bước ổn định và tạo sự phát triển của các trung tâm GDKTTH-HN và dạy nghề.

 

B.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

 

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

 

1.1. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, các trường  chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn KTKN  và thái độ của từng cấp học. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” theo công văn 5253/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/3013 của Bộ và Hướng dẫn của Sở. Tiến hành giảng dạy ngay sau khai giảng nội dung Giáo dục nếp sống TLVM cho học sinh Hà Nội. Tuyệt đối không cắt xén chương trình các môn học.

 

1.2. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

 

Triển khai thí điểm phát triển chương trình nhà trường phổ thông theo công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT tại các trường tham gia thí điểm; Khuyến khích các trường và các trường phổ thông khác tự nguyện tham gia từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

 

1.4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

 

a) Môn tiếng Anh:

 

- Các trường THPT có đủ điều kiện về giáo viên, HS và cơ sở vật chất triển khai thí điểm Chương trình giáo dục phổ thông  môn Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” cho HS lớp 10, theo công văn số 2205/BGDĐT-GDTrH  ngày 04/3/2013 của Bộ GDĐT.

 

- Đối với các trường, các lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

 

b) Đối với môn tiếng Pháp: Triển khai thực hiện Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 và Công văn số 3034/BGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

 

c) Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện dạy thí điểm tiếng Nhật, tiếng Đức: Thực hiện dạy học theo kế hoạch của các dự án thí điểm.

 

d) Mở rộng dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga ởnơi có điều kiện và nhu cầu (là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2).

 

1.5. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm; hoạt động giáo dục đạo đức, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục, tư vấn hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề phổ thông, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương. Các trường THPT, trung tâm KTTH-HN nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông. Triển khai hoạt động giáo dục nghề phổ thông về Tìm hiểu kinh doanh ở những nơi có điều kiện thuận lợi.Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

 

1.6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,…theo hướng dẫn của Bộ. Riêng việc tích  hợp giáo dục phòng chống tham nhũng (PCTN) trong các môn học thực hiện theo chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 557/BGD&ĐT-TTr ngày 13/8 /2013 của Bộ: tích hợp, lồng ghép vào môn GDCD, thời lượng là 6 tiết(được phân bổ trong 3 năm học). Tuỳ điều kiện cụ thể có thể giảng dạy nội dung PCTN trong học kì 1 hoặc học kì 2. Đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khoá phù hợp với đặc thù cấp học dưới hình thức như báo cáo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động, xây dựng chuyên mục về PCTN trên trang điện tử của trường; kết hợp đưa nội dung PCTN với việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928)

 

1.7. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Căn cứ vào Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày, các trường THPT, có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nội dung dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung vào phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

 

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường nội trú cần tổ chức dạy học 2 buổi/ngày triệt để hơn, ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy tiếng Việt, kỹ năng sống... cho các em.

 

1.8. Thực hiện chương trình dạy học tự chọn theo hướng dẫn tại Công văn số 4718/BGD&ĐT-GDTrH ngày 11/8/2010, cụ thể như sau:

 

-Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể sử dụng SGK nâng cao hoặc sử dụng SGK biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó.

 

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới.

 

- Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy)cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn, GVCN lớp và hiệu trưởng quyết định.

 

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT.

 

1.9. Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc, vùng núi.

 

Việc phân công GV thực hiện các Hoạt động giáo dục:GV được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục và Hoạt động giáo NGLL, giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và GVCN lớp, không tính là giờ dạy học.

 

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

 

- Các cơ sở giáo dục trung học tập trung tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận với phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

 

-  Triển khai chỉ đạo điểm thực hiện đề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012 - 2015" kèm theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012  của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm tạo ra sự đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; thực hiện trung thực trong thi, kiểm tra.

 

- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.

 

- Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

 

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của HS dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của GV và HS; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

 

- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc

 

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”, “Ngày hội đọc”,… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học; tích cực triển khai hoạt động tự làm thiết bị dạy học; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

 

 Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ, ngày hội đọc sách; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới. Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á- Kết nối lớp học;…

 

- Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

 

- Tổ chức tốt và động viên HS tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học (có hướng dẫn riêng).  

 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục nêu trên, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

 

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học. Đối với môn Giáo dục công dân, giáo viên dạy  phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.Đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được trình bày chính kiến của bản thân; hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Đối với môn Thể dục thực hiện đánh giá bằng nhận xét(không đánh giá bằng điểm).

 

- Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ, các trường tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn KTKN của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết. Với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm, dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo. Tổ chức đánh giá việc thực hiện giảng dạy theo chuẩn KTKN của Chương trình giáo dục phổ thông và biên soạn đề kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ.

 

- Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của HS. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của HS. Chú ý hướng dẫn HS đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

 

- Chỉ đạo việc ra các câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Nâng cao chất lượng việc thi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi HSG quốc gia lớp 12. Tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở nơi có đủ điều kiện.                                              

 

- Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, sở GDĐT và các trường học.

 

II. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 

1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 

- Tổ chức tốt việc tập huấn về nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn; .... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ, Sở GDĐT.

 

- Tiếp tục tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THPT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT;

 

- Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học cốt cán ở mỗi cấp quản lý và nhà trường; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

 

2.Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn

 

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học (có hướng dẫn riêng). Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm giáo viên mới ra trường; bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở GDĐT;

 

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi GVDG; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường THPT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp (có hướng dẫn riêng)

 

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

 

- Các trường THPT cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.

 

- Các trường ngoài công lập phải quan tâm đến việc t kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu. Từ đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

 

4. Tăng cường nề nếp kỷ cương.

 

- Nghiêm túc thực hiện biên chế năm học của Bộ. Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ và báo cáo theo quy định. Thực hiện sử dụng thống nhất các mẫu sổ sách theo đúng quy định. Quản lí chặt chẽ việc dạy của GV thông qua TKB, Lịch báo giảng, Sổ ghi đầu bài...

 

Thực hiện tốt việc quản lý dạy thêm, học thêm của các tổ chức và cá nhân theo Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD-ĐT, quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố và công văn 5898/HD-SGD-ĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD-ĐT. Kiên quyết đấu tranh, tiến tới chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong việc dạy thêm học thêm và xử lý GV có hành vi ép buộc học sinh để dạy thêm. Tuyệt đối không thu các khoản tiền đóng góp ngoài quy định hoặc thu trước thời hạn các khoản tiền trong quy định. Việc tổ chức học thêm trong hè phải dựa trên cơ sở tự nguyện của học sinh và CMHS, phải thực hiện đúng theo quy định về thời gian và đối tượng theo học, không tổ chức học thêm cho học sinh khối 10 mới tuyển.

 

Thực hiện nghiêm túc thông tư số 09/2009 về “3 công khai 4 kiểm tra”, gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng với các khoản thu, chi của nhà trường.

 

Lãnh đạo các trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng để tăng cường năng lực và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ sổ sách về quản lý và cập nhật thường xuyên. Mỗi thành viên trong BGH phải dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD& ĐT. Để giúp Sở thực hiện tốt công tác quản lí việc dạy và học đề nghị các trường báo cáo TKB mới chậm nhất sau 2 ngày thay đổi về phòng GDTrH. Đối với các trường THPT tư thục, dân lập, trước khai giảng phải báo cáo danh sách cán bộ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng về phòng TCCB và phòng GDTrH để theo dõi quản lí.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý của các trường học và hoạt động chuyên môn của GV. Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định về nội dung và thời gian

 

   III. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPT chuyên

 

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

 

Tham mưu v quy hoạch mạng lưới trường lớp THPT, chú trọng phát triển các trường trường THPT chuyên, trường nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia. Chú ý tổ chức, quản lý tốt hệ thống các trường chuyên biệt; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các trường có yếu tố nước ngoài.

 

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

 

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.

 

2.2. Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

 

2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

3. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

 

­- Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở về xây dựng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Căn cứ Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT; văn bản số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo (nội dung áp dụng đối với trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học).

 

- Chủ động tham mưu, tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn sau năm 2015 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.Việc chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia phải vừa đảm  bảo về số lượng, vừa đảm bảo chất lượng; chủ động tổ chức kiểm tra theo tiêu chí, báo cáo cấp trên để công nhận. Phấn đấu năm học 2013 -2014 có 5 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.

 

4. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020.

 

4.1. Tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển hệ thống trường THPT chuyên trong giai đoạn tới.

 

4.2. Các trường chuyên đã xây dựng Đề án phát triển trường THPT chuyên cần tích cực triển khai các biện pháp và bước đi phù hợp để thực hiện hiệu quả. Các trường THPT chuyên cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được yêu cầu học tập, bồi dưỡng và giảng dạy trong giai đoạn tới.

 

4.3. Đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập. Khuyến khích các trường THPT có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên.

 

4.4 Tổ chức cho học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu tài liệu, SGK, nghiên cứu khoa học.

 

IV. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

 

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD). Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền tại địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS. Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, sau khi đã củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS tiếp tục thực hiện PCGD trung học. Tiếp tục giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, từng bước nâng dần chất lượng phổ cập trung học tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

 

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.  Triển khai “Đề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ” trên phạm vi toàn quốc.

 

3. Xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

 

V. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

 

1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

 

2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011. Ban đại diện CMHS lớp phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương; giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; thu-chi tài chính theo sự đồng thuận của CMHS và đảm bảo đúng theo qui định về tài chính và điều lệ Ban đại diện CMHS.

 

 Nhà trường tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện CMHS; phổ biến, quán triệt nội dung của Điều lệ Ban đại diện CMHS đến từng cha mẹ học sinh tại buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học trước khi bầu Ban đại diện CMHS; hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện theo nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện CMHS đầu năm học.

 

Tăng cường quản lý chặt chẽ việc các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2-12/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý giáo dục có yếu tố nước ngoài.

 

Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức cho học sinh tự rèn luyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh.

 

3. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học của Việt Nam; các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

 

Tuỳ theo tình hình thực tế ở các nhà trường có thể ứng dụng CNTT ở các mức: xử lý văn bản; kết nối internet khai thác thông tin phục vụ quản lý và trao đổi thông tin các cấp quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai sử dụng các phần mềm quản lý; xây dựng mạng lan; xây dựng trang Web; xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Việc ứng dụng CNTT phải đảm bảo qui trình quản lý trong nhà trường, yêu cầu qui trình kĩ thuật ngành CNTT, đảm bảo chặt chẽ  tiêu chuẩn CNTT do Bộ qui định.

 

VI. Công tác thi đua, khen thưởng

 

Các trường THPT, trung tâm GDKTTH phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Sở GDĐT khuyến khích các cơ sở vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Các trường THPT, trung tâm GDKTTH chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Sở.

 

Năm học 2013-2014, ngoài những yêu cầu chung về công tác thi đua, đối với công tác quản lý, Sở chú trọng đánh giá các mặt công tác: Kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch dạy học; thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử, quản lý văn bằng, chứng chỉ; chế độ thông tin, báo cáo; việc chấp hành các qui định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của thành phố và của ngành; biện pháp và kết quả xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;...  

 

C. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH

 

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn dân về giáo dục. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” theo công văn 5253/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/3013 của Bộ

 

2. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trước mắt cần rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp. Tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng.

 

3. Các trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ của đơn vị, qui định dạy thêm, học thêm, qui định thu chi tài chính,... trên tinh thần tự chủ của Hiệu trưởng gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng trước cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

 

4. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mở rộng nội dung, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Tiếp tục giảng dạy đại trà Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội.

 

5. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề bộ môn trong toàn thành phố hoặc theo từng cụm trường. Chú ý việc bố trí số lượng lớp, số học sinh theo ban ở lớp 10,11 và 12. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém để giữ vững chất lượng đại trà. Từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn. Tổ chức tốt Hội thi GVDG văn hoá các môn Vật lí, Thể dục, Sinh học; Thi GVCNG. Việc tổ chức thi GVDG thực hiện theo Thông tư 21 ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT. Tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

 

6. Nâng cao mạnh mẽ và hiệu quả của công tác thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề; 100% các trường THPT và các trung tâm GDKTTH-HN tổ chức tự kiểm định chất lượng. Khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường NCL.    

 

7. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ (cải tiến sinh hoạt tập thể, tổ chức các CLB tự chọn...), có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường.

 

8. Tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 12, tuyển chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia, quốc tế. Khuyến khích các cụm trường tổ chức thi Olympic học sinh giỏi ở khối 10 và 11.Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

 

9. Nâng cao chất lượng dạy, học nghề của các trung tâm GDKTTH-HN và đơn vị giáo dục, các trường THPT được phép của Sở, tận dụng các cơ sở dạy nghề của ngành để tổ chức tốt hơn việc nâng cao chất lượng dạy nghề, thi nghề PT và phối hợp dạy Hướng nghiệp theo chương trình cho học sinh.

 

10. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “ Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”. Cán bộ quản lý tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học của nhà trường. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông qua việc sử dụng có hiệu quả  mạng Internet. Đổi mới công tác thi đua, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong toàn ngành.

 

Năm học 2013 - 2014 các Cụm trưởng THPT được phân công như sau:

 

1.     Cụm Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng :                              THPT  Việt-Đức

 

2. Cụm Ba Đình - Tây Hồ :                                               THPT  Tây Hồ

 

3. Cụm Đống Đa:                                                            THPT  Kim Liên

 

4. Cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy                         THPT  Nhân Chính

 

5. Cụm Gia Lâm - Long Biên :                            THPT Nguyễn Văn Cừ

 

6. Cụm Thanh Trì - Hoàng Mai :                                       THPT  Hoàng Văn Thụ

 

7. Cụm Từ Liêm:                                                       THPT  Nguyễn Thị Minh Khai

 

8. Cụm Đông Anh :                                                         THPT  Liên Hà

 

9. Cụm Sóc Sơn - Mê Linh:                                 THPT  Tiền Phong

 

10.Cụm Hà Đông – Hoài Đức                                          THPT  Hoài Đức B

 

11. Cụm Đan Phượng – Phúc Thọ                                  THPT  Vân Cốc

 

12. Cụm Thạch Thất – Quốc Oai - Bắc Lương Sơn            THPT  Hai Bµ Tr­ng

 

13. Cụm Sơn Tây - Ba Vì                                                THPT  Bất Bạt

 

14. Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai                                    THPT  Chương Mỹ A

 

15. Cụm Ứng Hòa - Mỹ Đức                                           THPT  Trần Đăng Ninh

 

16. Cụm Thường Tín – Phú Xuyên                                  THPT  Đồng Quan

 

 

 

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các Ông(Bà) Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm KTTH-HN lập kế hoạch cụ thể cho đơn vị để triển khai thực hiện, tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của cấp học. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề nảy sinh cần báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) để kịp thời giải quyết./.

 

 

 

                        LỊCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẤP THPT

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

 

Tháng 8/2013

 

- Tựu trường năm học mới 2013-2014

 

-Triển khai bồi dưỡng Giáo viên, thực hiện thi tuyển GV-NV.

 

- Bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường THPT và TT GD KTTH-HN

 

- Kiểm tra tuyển sinh THPT

 

- Tổ chức Thi nghề THPT ngày 21/8/2013.

 

- Tổng kết năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

 

- Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất cho việc bước vào  năm học mới theo kế hoạch của Bộ GD & ĐT từ ngày 15/8/2013.

 

Tháng 9/2013

 

-     Khai giảng năm học 2013 – 2014

 

-     Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” và báo cáo kết quả về Sở.

 

-     Phát động phong trào “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

-     Triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học – kỹ thuật (INTEL ISEF)

 

-     Hội nghị giáo vụ đầu năm.

 

-     Các tr­ường tổ chức Hội nghị Cán bộ, giáo viên, xây dựng kế hoạch năm học; họp ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động ban CMHS các lớp.

 

-     Phát động tháng An toàn giao thông.

 

-     Triển khai dạy tiết Giáo dục Nếp sống TLVM cho học sinh sau khi khai giảng.

 

-     Tổ chức cho HS, CMHS ký cam kết PCMT, PCTP ...

 

-     Tiếp tục triển khai giai đoạn cao điểm PCMT từ 26/5 đến 26/9/2013;

 

-     Kiểm tra các trường về TTATGT;

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Hoạt động VN theo các chủ đề;

 

-     Triển khai chương trình trường học thân thiện;

 

-     Tiếp tục quản lý việc dạy thêm học thêm của các trường.

 

-     Thi GVCNG tại các nhà trường, cụm trường

 

-     Báo cáo đầu năm học

 

Tháng 10/2013

 

-     Duyệt kế hoạch các tr­ường THPT và trung tâm GDKTTH-HN;

 

-     Các trư­ờng nộp đăng ký thi đua (sau Hội nghị Cán bộ, giáo viên);

 

-     Phát động thi viết thư quốc tế UPU ;

 

-     Kiểm tra trường chuẩn Quốc gia;

 

-     Hội thảo các trung tâm GD KTTH- HN.

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Kiểm tra thư viện đạt chuẩn

 

-     Thi HSG các môn văn hoá lớp 12, thi chọn đội tuyển Quốc gia .

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.

 

-     Gửi danh sách thi GVCNG về Sở và Khai mạc GVCNG thành phố.

 

Tháng 11/2013

 

-     Hội thi GVDG cấp trư­ờng THPT; chấm thi GVCNG thành phố

 

-     Thành lập đội tuyển HSG Hà Nội

 

-     Hội thảo về " Đổi mới dạy học " ;

 

-     Tổ chức tốt kỷ niệm 20/11;

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Kiểm tra thư viện đạt chuẩn

 

-     Kiểm tra trường chuẩn Quốc gia;

 

-     Báo cáo nhanh giữa HKI.

 

-     Dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.

 

Tháng 12/2013

 

-     Bồi dư­ỡng đội tuyển dự thi toàn quốc ;

 

-     Thi GV giỏi tại các cụm;

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Kiểm tra trường chuẩn Quốc gia;

 

-     Giáo dục truyền thống nhân ngày 22/12;

 

-     Phát động tháng phòng chống AIDS nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS;  Tổng kết và triển khai công tác PCMT;

 

 -  Tổng kết Hội thi GVCNG thành phố

 

Tháng 1/2014

 

-     Sơ kết học kỳ I;

 

-     Thi HSG Quốc Gia  ngày 02,03,04/01/2014

 

-     SK phong trào “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

 

-     Hội diễn văn nghệ cấp cụm trường.

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Kiểm tra các trường đăng kí khen cao

 

Tháng 2/2014

 

-     Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp thành phố .

 

-     Tổ chức kỷ niệm thành lập Đảng 3/2

 

-     Kiểm tra các trường  đăng kí khen cao.

 

-     Dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

Tháng 3/2014

 

-     Tổ chức thi Olympic các bộ môn văn hóa lớp 10-11 cấp tr­ường (hoặc Cụm);

 

-     Tiếp tục Thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp thành phố;

 

-     Tổ chức kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3, “Tháng Thanh niên” và các hoạt động giao  l­ưu trong học sinh;

 

-     Công bố môn thi TNTHPT ngày 28/3/2014

 

-     Kiểm tra các trường  đăng kí khen cao.

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.

 

Tháng 4/2014

 

-     Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp thành phố;

 

-     H­ướng dẫn ôn tập;

 

-     Kiểm tra thi đua các đơn vị.

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

-     Kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện.

 

 

 

 

 

Tháng 5/2014

 

-     Kết thúc học kì II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước 25/5/2014, tổng kết năm học; kết thúc năm học trước 31/5/2014

 

-     Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT (02,03,04/6/2014);

 

-     Xây dựng Kế hoạch hoạt động hè;

 

-     Xét thi đua cấp trường

 

-     Chuẩn bị tổng kết năm học

 

-     Kiểm tra chuyên môn các trường.

 

 - Kiểm tra thẩm định thư viện chuẩn

 

Tháng 6/2014

 

-     Thi tốt nghiệp THPT vào ngày 02,03,04/6/2014 và chấm thi tốt nghiệp THPT;

 

-     Báo cáo tổng kết năm học, nộp hồ sơ thi đua và SKKN;

 

-     Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 15/6/2014

 

-     Thi Tuyển sinh vào lớp 10;

 

-     Triển khai hoạt động hè (T6-T7-T8).

 

Tháng 7/2014

 

-     Tổng kết cuộc vận động “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

 

-     Tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

 

-     Kiểm tra hoạt động hè.

 

-     Hoàn thành Tuyển sinh lớp 10 THPT  trước 31/7/2014.

 

 

 

                                                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ