Triết lý giáo dục

 

Nhân bản: đề cao các giá trị nhân văn, tôn trọng và yêu thương bản thân và đồng loại bất luận màu da, dân tộc, giai cấp, tôn giáo và những khác biệt khác; chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Trong nhân bản còn bao hàm thái độ sống có trách nhiệm với môi trường, hướng tới một nền sinh thái nhân văn bền vững.

Dân tộc: hiểu và trân trọng giá trị dân tộc mình (dân tộc-sắc tộc và dân tộc-quốc gia); lòng trân trọng dân tộc thể hiện trong nếp nghĩ, lối sống hàng ngày và trong lý tưởng dấn thân, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước

Khai phóng (khai minh và giải phóng): mở ra và trau dồi năng lực học không ngừng và học suốt đời, rộng mở tinh thần đón nhận cái mới, hướng tới tự do về tư tưởng, tháo bỏ mọi ràng buộc về tư duy để giải phóng sức sáng tạo của từng cá nhân và làm nên sức bật của cộng đồng.

Tất nhiên triết lý giáo dục này không phải và không thể do cá nhân tôi nghĩ ra. Bất cứ ai am hiểu về lịch sử giáo dục của nước Việt Nam hiện đại và đã từng được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp nhất của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều có thể chia sẻ và trân trọng những giá trị này. Đây có lẽ cũng là triết lý giáo dục mà tôi tin rằng Cha tôi, cố GS.TS. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, đã tin vào và đã có thể từng muốn theo đuổi nếu ông có điều kiện.

Đi theo một triết lý giáo dục như thế, điều tôi phải nghĩ đến là xây dựng một môi trường học mà ở đó trẻ em thấy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, không có nước mắt. Có như vậy mới tạo cho trẻ niềm yêu sự học suốt đời cũng như phương pháp luận tư duy và con đường, cách thức, những kỹ năng cụ thể để có thể học suốt đời.

Một người hiểu được giá trị và lợi ích của việc học, có phương pháp học tập hiệu quả và luôn duy trì được động cơ, niềm say mê học suốt đời là cái đích mà chúng tôi hướng tới.

Muốn đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chúng tôi cần xây dựng một ngôi trường biết học, trong đó không chỉ học sinh học mà giáo viên cũng phải học; hiệu trưởng, nhân viên cũng phải học và nhất là phụ huynh càng phải học.

Giáo viên và nhà quản lý chúng tôi học không ngừng để bắt kịp với thời đại, với những thành tựu tiên tiến trong giáo dục trên thế giới. Còn phụ huynh học cùng con để trưởng thành. Chỉ có những phụ huynh có tinh thần, thái độ học cùng con mới có thể thật sự hỗ trợ tích cực cho nhà trường và cùng con mình làm chủ được nền giáo dục mới.

Chia sẻ