Công tác tháng 10/2013- Năm học 2013-2014 Ngành học phổ thông

 1.  Tập huấn, bồi dưỡng, chuyên đề

- Các nhà trường thực hiện chu đáo việc tập huấn và quán triệt đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý và của nhà trường tới từng CBQL-GV-CNV. Học tập và quán triệt lại những quy định về trách nhiệm và chức trách của từng vị trí công tác trong nhà trường. Tổ chức kiểm tra kết quả sau việc tham gia tập huấn.

- Tổ chức các chuyên đề cấp trường và quận theo kế hoạch.

2.  Hoạt động dạy và học

- Thực hiện ch­ương trình và biên chế năm học của Sở GD-ĐT. Thực hiện các quy định và quy chế CM của từng cấp học, môn học. Thực hiện đúng quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh. Tổ chức các chuyên đề bộ môn.

- Hoàn thành kế hoạch và các biện pháp của nhà trường triển khai hiệu quả đổi mới dạy học và giáo dục tập trung vào đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giátừ trường, tổ khối CM, từng bộ môn, từng GV; trong đó xây dựng phụ lục kế hoạch riêng thực hiện 1 nội dung đổi mới phục vụ chủ đề năm học.

- Tổ chức SHCM học tập và quán triệt đầy đủ và cụ thể các yêu cầu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cấp học, khối lớp, môn học. Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn và kế hoạch dạy học của nhà trường, các khối, tổ nhóm CM. Đăng ký thi đua của cá nhân GV.

- Giảng dạy bộ tài liệu GD nếp sống thanh lịch, văn minh cho HS ở các khối lớp theo quy định.

- Hội giảng, hội thi GVdạy giỏi cấp trư­ờng TH và THCS (từ 15/10 đến 15/11).

- Tiểu học: Giảng dạy thí điểm ATGT cho HS, tham gia tập huấn về giáo dục ATGT cho HS. Phát động phong trào Vở sạch chữ đẹp cấp trường. Triển khai các chuyên đề cấp quận các bộ môn khối 4: TLVăn, Âm nhạc, Toán, Địa lý địa phương và Khoa lớp 5.

- THCS: Tham gia Hội thi GVDG chuyên đề tích hợp GD nếp sống thanh lịch-văn minh cho HS cấp TP. Phát động và tổ chức viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 cấp trường. Thành lập các đội tuyển và bồi dư­ỡng học sinh giỏi văn hoá chuẩn bị tham gia thi HSG lớp 9 cấp quận. Lập danh sách GV đăng ký GVDG cấp quận và thanh tra hoạt động sư phạm năm học. Hoàn thành chương trình dạy nghề cho HS lớp 9.

3.  Hoạt động GD đạo đức, ngoài giờ lên lớp, Văn nghệ, TDTT, sinh hoạt tập thể

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống cho HS và tham gia các hoạt động kỉ niệm 10/10.

- Triển khai và tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” từ 30/9 đến 6/10/2013 tại nhà trường và quận: Xây dựng KH cụ thể của nhà trường theo chỉ đạo của quận. 

- Sinh hoạt khối chủ nhiệm chuyên đề tháng 10:

        + TH: Tìm hiểu và học tập về trchs nhiệm quyền hạn của GV chủ nhiệm theo quy định.

        + THCS: Các biện pháp rèn nếp học tập cho HS. Báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm tại THCS LTKiệt.

- Tham gia Giải chạy báo Hà Nội mới TP, các môn thi đấu TDTT cấp quận.

- Công tác Đoàn-Đội: Thực hiện các ch­ương trình công tác theo chủ điểm “Mừng năm học mới” và “Biết ơn thày cô”.

4. Công tác Ytế trường học- Bán trú - An toàn học đường

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng ATGT tại nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình Y tế học đường năm học. Phòng chống tai nạn thương tích cho HS; tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh và dịch đau mắt đỏ. Phối hợp với cơ quan y tế kịp thời xử lý khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

- Công tác bán trú: Hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cho tổ chức bán trú của nhà trường, báo cáo đề án công tác tổ chức quản lý bán trú cho Phòng GD. Hoàn thành tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ cho 100% CB-NV, khám sức khỏe 100% NV tham gia công tác bán trú.

- Công tác Chữ thập đỏ: kiện toàn tổ chức Hội, Chi hội, thành lập các CLB, đội thanh thiếu niên CTĐ nhà trường.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng điều kiện CSVC, đầu tư nâng cấp khung cảnh nhà trường hiện đại, xanh-sạch-đẹp-văn minh.

- Công tác CMHS: hực hiện nghiêm túc Thông tư 55/2011-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. Thống nhất chương trình công tác của Ban đại diện CMHS trường lớp, thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi năm học, chống lạm thu. Hiệu trưởng duyệt và kiểm soát các khoản thu chi của Ban đại diện CMHS trường và các lớp tuyệt đối không để xảy ra vi phạm.

- Xây dựng trường CQG: THCS BVĐàn hoàn tất hồ sơ và các điều kiện CSVC để trình cấp trên khảo sát công nhận.

- Họp giao ban công tác tháng 10/2013 và họp hội đồng SP tại nhà trường. XD kế họach cụ thể quản lý chỉ đạo các hoạt động tháng 10/2013 của nhà trường, chuyển tới từng tổ công tác và từng CBGV-CNV.

5. Công đoàn

   Hoàn thành xây dựng kế hoạch công tác CĐ của đơn vị và chương trình phối hợp CĐ với BGH. Phối hợp với BGH: Phát động tổ chức đợt thi đua (Đợt 1) chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11, tổ chức Hội nghị CBVC nhà trường, gửi đăng ký thi đua năm học 2013-2014.

6. Thông tin, báo cáo

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về thông tin báo cáo. Khai thác thông tin mạng và thực hiện tốt quy chế sử dụng mạng thông tin nội bộ của ngành.

- Hoàn thành các báo cáo:

    + Báo cáo các khoản thu chi đầu năm học sau khi thống nhất với CMHS (trước 8/10).

    + Đăng kí các danh hiệu thi đuanăm học 2013-2014.

    + Danh sách đăng ký giáo viên dạy giỏi THCS cấp quận., danh sách GVquận thanh tra HĐSP năm học (8/10).

    + Báo cáo KH kiểm tra nội bộ nhà trường (8/10).

    + Báo cáo thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2013 (29/10).

    + Các báo cáo khác theo  quy định đầy đủ, chính xác và đúng hạn.  

7. Công tác khác

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng điều kiện CSVC, đầu tư nâng cấp khung cảnh nhà trường hiện đại, xanh-sạch-đẹp-văn minh.

- Xây dựng trường CQG: THCS BVĐàn hoàn tất hồ sơ và các điều kiện CSVC để trình cấp trên khảo sát công nhận.

- Công tác CMHS: hực hiện nghiêm túc Thông tư 55/2011-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. Thống nhất chương trình công tác của Ban đại diện CMHS trường lớp, thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi năm học, chống lạm thu. Hiệu trưởng duyệt và kiểm soát các khoản thu chi của Ban đại diện CMHS trường và các lớp tuyệt đối không để xảy ra vi phạm.

 

B. CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ

     Quán triệt đầy đủ trọng tâm nhiệm vụ năm học 2013-2014. Thực hiện phương châm quản lý: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao; Nhận thức đúng, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, giải quyết dứt điểm.

1. Hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014, các trọng tâm đặc thù cần ưu tiên, những việc cần quyết tâm dứt điểm, những chỉ tiêu cần đạt  trong năm học.

     Mỗi trường đăng ký “Một đổi mới- Hai dứt điểm” và chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm học.

2. Tổ chức Hội nghị CBVC của nhà trường theo hướng dẫn của Phòng GD.

3. Triển khai các nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của TP và quận:

    + Dứt điểm không để xảy ra hiện tượng vi phạm: các khoản thu chi không đúng quy định và dạy thêm học thêm sai quy định.

    + Hoàn thành ký kết hợp đồng với các đối tác liên kết cung cấp các dịch vụ đúng quy định.

    + Hoàn thành danh sách GV và HS của nhà trường vào phần mềm quản lý nhà trường của Sở GD-ĐT trước 15/10.

5. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Dạy và học, các hoạt động GD.

6. Họp giao ban công tác tháng 10/2013 và họp hội đồng SP tại nhà trường. XD kế họach cụ thể quản lý chỉ đạo các hoạt động tháng 10/2013 của nhà trường, chuyển tới từng tổ công tác và từng CBGV-CNVđể thực hiện.

7. Thanh tra-kiểm tra: Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác năm học. Hiệu trưởng xây dựng KH kiểm tra nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động GD trong nhà trường.

      Sở và Phòng GD &ĐT thanh-kiểm tra đột xuất chuyên đề việc thực hiện các công tác quản lý nhà trường, kỉ cương nề nếp đầu năm học, công tác thu chi, dạy thêm học thêm...

      Phòng GD-ĐT quận đề nghị đ/c Hiệu tr­­­ưởng các trư­­­ờng căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 10/2013 của Phòng GD-ĐT xây dựng kế hoạch công tác của nhà trường cụ thể, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ đã đề ra. /.

KT.TR­­­ƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯ­ỞNG PHÒNG

TẠ NGỌC THẮNG

 

 

                                                                                                

Chia sẻ