Tuyển sinh khối THPT

KẾ HOẠCH Thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025   Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2024-2025 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH -...
THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên định hướng giáo dục toàn diện, không chỉ quan tâm phát triển tri thức mà còn gi...