Công văn chống lạm dụng thuốc Recotus

Recotus là thuốc ho, nếu sử dụng liều cao có thể gây ảo giác và gây nghiện như ma tuý (đã có một số học sinh lạm dụng thuốc để chống buồn ngủ, thông minh, tự tin…)

Sở GD & ĐT yêu cầu  các Phòng GD & ĐT, các trường học thực hiện các nội dung sau:

 

1- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên loa, bảng tin nhà trường, các buổi sinh hoạt tập thể để học sinh có hiểu biết đầy đủ về tác hại của việc lạm dụng thuốc ho Recotus.Tăng cường ý thức phòng chống lạm dụng thuốc ho Recotus  cho giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

 2 - Tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống lạm dụng thuốc Recotus  cho cán bộ quản lý trường học, nhân viên y tế và giáo viên. 

 3- Tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường học. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc ho Recotus của học sinh. Phát hiện sớm việc lạm dụng thuốc Recotus ở học sinh, có biện pháp ngăn chặn. Thông tin thường xuyên với gia đình học sinh.

 4- Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hàng quán trước cổng trường, bán hàng không bao gói, không rõ nguồn gốc.

 5- Các trường học thông tin, báo cáo kịp thời cho các cấp quản lý giáo dục và chính quyền địa phương về lạm dụng thuốc Recotus trong học sinh.

 

 Các cấp quản lý giáo dục thường xuyên kiểm tra các trường học về phòng chống dịch bệnh, lạm dụng thuốc ho Recotus và báo cáo về Sở GD&ĐT qua Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Chia sẻ