Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật – kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

🔬 Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật – kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024 được tổ chức tại Trường THPT Khoa học Giáo dục vào ngày 02/03/2024.
🚀 Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh và triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ năng và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiến trong cuộc sống, góp phần đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập.
🌟 Với sự tham đến từ nhiều tỉnh thành bao gồm: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội và nhiều đơn vị khác. Cùng 30 dự án xuất sắc, thuộc vào 15 lĩnh vực khác nhau.
🌟 Tất cả các đề tài dự thi đã được các đơn vị tham gia, đầu tư cẩn thận với sự nghiên cứu kỹ lưỡng và có tính ứng dựng cao. Trường THPT Nguyễn Văn Huyên tham gia góp mặt với 3 sản phẩm vô cùng độc đáo với mô hình sáng tạo. Các dự án này đã thúc đẩy sự đổi mới trong cách tiếp cận và phương pháp dạy học, cũng như cách thức đánh giá kết quả học tập.
🏫Trường THPT Nguyễn Văn Huyên đã mang đến hội thi 3 Đề tài:
Đề tài “PHÂN TÍCH VECTƠ THEO HAI VECTƠ KHÔNG CÙNG PHƯƠNG VÀ ỨNG DỤNG” Lĩnh vực Toán học.
📐 Việc áp dụng tư duy đường đi vào bài toán phân tích vectơ đã làm cho cách đi, cách định hướng giải quyết bài toán một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Giúp cho học sinh không còn sợ hay khó khăn khi giải quyết dạng toán này.
📝 Đề tài “ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY TRONG QUÁ TRÌNH TÌM Ý VÀ LẬP DÀN Ý CHO BÀI VIẾT NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI” Lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI.
🔍Giúp tìm ra giải pháp tối ưu để ứng dụng phương pháp tư duy cho học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên nói riêng và học sinh THPT nói chung trong quá trình viết văn bản nghị luận xã hội
🌱 Đề tài “GIẤY TỪ LÁ” LĨNH VỰC HÓA HỌC” tạo ra sản phẩm giấy từ lá cây rụng.
Giấy tạo ra đáp ứng nhu cầu của người sử dụng về độ bền, tính thẩm mỹ và có khả năng phân hủy.
🎉 Chúc mừng sự thành công của cuộc thi, sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh và nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy cô giáo hướng dẫn. 🎉
Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, đồ chơi trẻ em và văn bản
Đề tài “Giấy từ lá” Lĩnh vực Hóa Học của học sinh Nguyễn Quỳnh Anh và Lã Trung Kiên - lớp 10D1
 
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Đề tài “Phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương và ứng dụng” Lĩnh vực Toán học của học sinh Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Đăng Khoa - lớp 10C1
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học và văn bản
Đề tài “Ứng dụng các phương pháp tư duy trong quá trình tìm ý và lập dàn ý cho bài viết nghị luận về một vấn đề xã hội” Lĩnh vực Khoa học Xã hội và hành vi của học sinh Hoàng Khánh Linh và em Lê Yến Nhi - lớp 10C1.
 
Chia sẻ