Cảm xúc về ngày 26/3 “ Đảng lao động Việt nam Vì nhân dân tiên phong đấu tranh”

 

 

 

Trong những năm tháng vất vả, bôn ba đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Bây giờ với công nghệ hóa, hiện đại hóa, thanh niên tuổi trẻ Việt Nam vẫn không quên cố gắng nỗ lực để phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng. Là tổ chức của người cộng sản trẻ tuổi, có sức khỏe, có lý tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Cùng với đó để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, thanh niên Việt nam cùng màu áo xanh đã có những hoạt động ý nghĩa như chung tay bảo vệ môi trường, tổ chức thăm và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hiến máu nhân đạo hay các trường học tổ chức  các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, về truyền thống Việt Nam, phong trào thi đua tốt, học tập tốt. Thanh niên tuổi trẻ Việt Nam cũng không quên thực hiện theo lời dạy của Bác “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong tới những nơi Tổ Quốc cần, dù là biên cương hay hải đảo, dù là công việc mới mẻ hay khó khăn đến thế nào. Không chỉ vậy, thanh niên tuổi trẻ Việt Nam còn có truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, luôn trau dồi thêm kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, say mê sáng tạo trong các hoạt động để cống hiến cho sự nghiệp dân tộc và của Đảng.  Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng cộng sản Việt Nam với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam.

Là một đoàn viên của trường THPT Nguyễn Văn Huyên tôi nguyện dốc hết sức lực, trí tuệ nhiệt huyết của mình để phát huy  thêm những truyền thống giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt nam ta và tiếp bước cha anh để phát triển phong trào đoàn đội của trường Nguyễn Văn Huyên thật vững mạnh. Sẽ không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ của mình để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

“ Hôm nay 26/3

Là ngày thành lập Đoàn ta ra đời

Các bạn thanh niên ta ơi !

Cùng nhau học tập ta thời vươn lên

Quyết dành lấy điểm cao thêm

Điểm 10 màu đỏ ghi trên vở mình

Thi đua lao động hài hòa

Dựng xây đất nước nhà nhà ấm no”

Chúng ta cùng vững bước đi lên, Đoàn trường Nguyễn Văn Huyên thật đáng tự hào và ngợi ca.

 

 

Chia sẻ