Cơ hội cho học sinh Việt Nam tham gia Olympic Toán học trực tuyến qua nền tảng Uchi.ru của Nga

Kỳ thi dựa trên nền tảng giáo dục trực tuyến của Uchi.ru. Mục đích chính của kỳ thi là phát triển tư duy sáng tạo và động lực học tập của học sinh. Học sinh tham gia sẽ được trải nghiệm và vượt qua các thử thách thú vị, được lồng ghép khéo léo chính từ những bài học đơn giản trong cuộc sống. Các nước tham gia gồm: Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể tại văn bản kèm theo dưới đây: Đường dẫn tải tài liệu

Chia sẻ