Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Olympic cấp Trung học Phổ thông

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tổ chức kỳ thi Olympic dành cho học sinh Trung học Phổ thông. Đây là lần đầu tiên, kỳ thi này được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; tạo cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy bậc Trung học Phổ thông. Kỳ thi cũng góp phần phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 8-9/1/2022, tại Hà Nội, với các môn thi: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.

Nội dung thi nằm trong chương trình đào tạo Trung học Phổ thông và một số kiến thức nâng cao. Tài liệu hướng dẫn ôn tập chi tiết của từng môn sẽ được gửi đến các đội tuyển sau khi đăng ký dự thi. Đối tượng dự thi là học sinh Trung học Phổ thông trong toàn quốc được các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường Trung học Phổ thông cử đi thi.

Về số lượng thí sinh, các đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập gồm không quá 10 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi; các trường Trung học Phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội được cử không quá 30 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi. Các đội tuyển của các Trường Trung học Phổ thông chuyên (không bao gồm các trường đã có thí sinh dự thi theo đội tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo), không quá 10 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi. Các đội tuyển của các Trường Trung học Phổ thông khác, không quá 2 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi.

Để đăng ký dự thi, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học Phổ thông gửi đăng ký dự thi về Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 25/12/2021 và gửi danh sách các đội tuyển dự thi trước ngày 30/12/2021.

 

Chia sẻ