Trường Nguyễn Văn Huyên tham gia giải bóng đá An ninh thủ đô năm 2019