ThS. Nguyễn Tuyết Nhung

ThS. Nguyễn Tuyết Nhung
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn.
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Kinh nghiệm 20 năm công tác tại các trường Công lập, Chất lượng cao
  • Chủ trì và tham gia các đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường ĐHGD
  • Được công nhận là GV dạy Giỏi cấp Tỉnh/TP, Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG Hà Nội; 17 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG HN về những đóng góp giai đoạn 5 năm cho Trường THPT Khoa học Giáo dục
  • 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác
  • 03 Sáng kiến kinh nghiệm được Sở GD ĐT và Sở KHCN xếp loại A; Nhiều Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHGD cho công tác hướng dẫn thi KHKT và thành tích Học sinh giỏi cấp Quốc gia.
Chia sẻ