Sẽ đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở hệ THPT

 

Dự án thí điểm dạy tiếng Nhật trong chương trình THPT được Bộ GD&ĐT và Đại sứ quán Nhật bản - thay mặt Bộ Ngoại giao Nhật Bản - ký kết năm 2005. Việc giảng dạy và học tập thí điểm tiếng Nhật đã được triển khai thực hiện từ năm 2004-2005 tại Hà Nội và từ năm học 2005-2006 tại TP Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng.

Sẽ đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở hệ THPT 1
Chương trình tiếng Nhật được dạy ở hệ THPT

Để phát huy và củng cố việc giảng dạy và học tập thí điểm tiếng Nhật trong chương trình giáo dục trung học tại Việt Nam từ năm 2004 đến 2013, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ GD&ĐT Việt Nam thống nhất sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy tiếng Nhật trong các trường trung học tại Việt Nam. Sau 10 năm triển khai thực hiện thí điểm, số lượng học sinh Việt Nam học tiếng Nhật tăng mạnh, với số lượng học sinh đến năm 2013 là 3500 tại Hà Nội, 1053 em tại TP HCM, và khoảng 2000 em tại Huế và Đà Nẵng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hai bên sẽ phối hợp tiếp tục phát triển chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và tài liệu học tập cho bậc tiểu học để chuẩn bị khả năng giới thiệu việc giảng dạy tiếng Nhật với giáo dục tiểu học ở Việt Nam trong tương lai và tiếp tục mở rộng giảng dạy tiếng Nhật trong giáo dục trung học nếu các địa phương khác ngoài Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu.

Hiện nay, Việt Nam đang có số lượng sinh viên theo học tại các trường ĐH ở Nhật Bản khá đông.

(Kenh14)

Chia sẻ