Giới thiệu

  Trong bối cảnh cần đa dạng hóa nội dung và phương pháp giảng dạy để bù đắp những thiếu hụt và tháo gỡ những bất cập trong chương trình và thực tiễn giáo dục nói trên, chúng tôi không ngừng tìm kiếm...
  Triết lý giáo dục mà Nhà trường theo đuổi là Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng ...
  Mục đích và phương châm giảng dạy của nhà trường được đúc kết từ kinh nghiệm của một gia đình giàu truyền thống giáo dục, kết hợp tham khảo có chọn lọc những tiến bộ mới nhất của sư phạm tiên t...
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN  Trích lời phát biểu của Bà Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Bích Hà, trong dịp Khai giảng năm học 2012-2013: “Tôi tin rằng một nền giáo dục chỉ có thể có chất lượng ...
“Tôi tin rằng một nền giáo dục chỉ có thể có chất lượng thực sự và có tính nhân văn khi chúng ta có niềm tin: trò tin vào thầy, thầy tin vào trò, gia đình, xã hội, và nhà trường tin tưởng lẫn nhau. Ch...