Học sinh TPHCM tựu trường ngày 20/8, trẻ mầm non nghỉ hè thêm 2 tuần

Ngày 17/7, UBND TPHCM chính thức ban hành kế hoạch năm học 2018 - 2019 của giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, tất cả các bậc học, chỉ trừ bậc mầm non, các trường sẽ tựu trường vào ngày 20/8 tới. Các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng sau đó hơn 2 tuần, vào ngày 5/9. Riêng bậc mầm non, ngày tựu trường cũng là ngày khai giảng 5/9.

Thời gian tố chức lễ bế giảng của các cấp học sẽ trong khoảng thời gian từ ngày 27 - 31/5/2019.

Học sinh mầm non và tiểu học đều có 18 tuần thực học trong học kỳ 1 và 17 tuần thực học trong học kỳ 2. Cũng tương tự như vậy, bậc trung học cơ sở có lịch học nhiều hơn hai bậc học trên một tuần, cả trong học kỳ 1 và học kỳ 2.

Kế hoạch của thành phố cũng nhấn mạnh, việc xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học, THCS đều phải hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, và bố trí cho học sinh học bù, bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Đối chiếu theo kế hoạch năm học và lịch dạy học hè 2018 bậc mầm non của thành phố là từ 18/6 - 17/8/2018, phụ huynh cần lưu ý, trẻ mầm non sẽ có thêm thời gian nghỉ 2 tuần. Đó là từ ngày kết thúc thời gian học hè, từ ngày 19/8 đến hết ngày 5/9 mới khai giảng năm học mới. Phụ huynh cần chủ động nắm lịch để có kế hoạch sắp xếp phù hợp.

Hoài Nam

 

Chia sẻ