Công văn thông báo số 1243

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông

Công văn thông báo số 355

Thông báo: Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 15 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3,4 trên môi trường mạng

Chương trình giao lưu giữa truờng NVH và tiểu học Hoàng Văn Thụ

Được sự thống nhất từ phía ban giám hiệu hai trường, ngày 12/4/2013, nằm trong hoạt động giao lưu hợp tác giữa các trường tiểu học, Trường tiểu học Nguyễn Văn Huyên vui mừng đón tiếp đoàn trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ - TP Lào Cai đến tham quan và giao lưu. 

Thủ tục xin chuyển trường

Thủ Thủ tục Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Trình tự thực hiện * Đối với cá nhân: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT Hà Nội; Bước 3: Nhận kết quả theo lịch hẹn tại nơi nộp. * Đối với sở GD&ĐT: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ ; Bước 2: Kiểm tra hồ sơ ; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; - Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại; Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo xem xét, quyết định;  Bước 4: Cho ý kiến và giấy giới thiệu. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;  2. Học bạ (bản chính). Phiếu xác nhận kết quả học tập nếu chuyển trường giữa năm học; 3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng); 4. Bản sao giấy khai sinh; 5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển; 6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi cấp; 7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển về từ tỉnh, thành phố khác); 8. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có); 9. Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác; 10. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình; * Số lượng hồ sơ: 01 bộ  Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện * Đối với chuyển trường trong nội tỉnh: Phê duyệt; * Đối với chuyển trường ngoài tỉnh: Giấy giới thiệu chuyển trường; Lệ phí Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Quyết định số 51/2002/QÐ-BGD&ÐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; - Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Công văn số 9725/SGD&ĐT-QLT ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chuyển trường của học sinh trung học phổ thông; - Công văn số 72/SGD&ĐT-QLT ngày 08/01/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuyển trường của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, BTVH.   Yêu cầu 1. Đối tượng chuyển trường (Điều 4. Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):                                 a. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;                                                                                                                         b. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường;                                                                                         2. Thủ tục chuyển trường (Điều 5.Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):                                            - Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                                                                  - Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.                             3. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định. Cơ sở pháp lý - Đơn xin chuyển trường (Trong tỉnh):  Theo mẫu M3; - Đơn xin chuyển trường (Ngoài tỉnh): không   Mẫu 02     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Dùng cho học sinh chuyển trường trong thành phố)   Kính gửi:    -  Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội           -  Ông (bà) Hiệu trưởng trường THPT…………………...........   Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ:…………………………………………... Đơn vị công tác:………………………………………………………… …….. Xin chuyển trường cho học sinh:…………………………………… ………… Ngày sinh: …………....................... Địa chỉ đang cư trú:……………………………………….................................. Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT:……………… Số báo danh:......................... Hiện là học sinh lớp:….…, hệ:….., ban:…….………..., năm học 20.... - 20.... trường THPT:………………………………………………………… ……..... Xếp loại cả năm (học kỳ I) về:   Văn hoá:……………, Hạnh kiểm:…… ……. Có nguyện vọng xin chuyển trường đến: học lớp:……, ban………………         , hệ:…          …, năm học 20…- 20… của trường THPT:……………………… ……................................................... Lý do xin chuyển trường:…………………………………………… ……....... ……………………………………………………………………………......... ………………………………………………………………………………..... Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Xin trân trọng cám ơn./.          Hà Nội, ngày …./…../20….        Cha mẹ hoặc người giám hộ ký tên     Xác nhận của trường nơi đi       Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu) Ý kiến tiếp nhận của trường nơi đến (Chỉ ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận sau khi đã được Sở duyệt)                                  Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu)    

Thủ tục xin học lại

Thủ Thủ tục Thủ tục: Xin học lại đối với học sinh trung học phổ thông

Lịch bế giảng năm học 2016-2017

Trường Nguyễn Văn Huyên xin trân trọng thông báo lịch BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00' ngày 22/05/2017.

Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ  Thi trung học phổ thông quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thư chúc mừng năm mới - Xuân Bính Thân 2016

Ban giám hiệu trường Nguyễn Văn Huyên - gửi thư chúc tết.

Lịch họp phụ huynh toàn trường sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch họp phụ huynh toàn trường sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ