Thời khóa biểu Khối THPT năm học 2015 - 2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo thời khóa biểu Khối THPT năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu khối THCS năm học 2015 - 2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu khối THCS năm học 2015 - 2016 

Thời khóa biểu khối Tiểu học năm học 2015-2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu khối Tiểu học năm học 2015 - 2016 (2 buổi/ngày)

Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.

Lịch học năm hoc 2016-2017 khối tiểu học.

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối tiểu học.

Giới Thiệu Chương Trình Làm Giàu Kiến Thức, Kỹ Năng Sống

LÀM GIÀU KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN CỦA TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN Với lịch sử 16 năm hình thành và phát triển, trường Nguyễn Văn Huyên được biết đến là nơi tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt nhằm phát triển tối đa trí tuệ, thể chất cũng như đạo đức, lối sống.

Nâng Cao Nhận Thức Của Học Sinh Qua Việc Giáo Dục Di Sản

Nâng cao nhận thức của học sinh qua việc giáo dục di sản Một bộ phận giới trẻ mù mờ không am hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc trở thành nỗi trăn trở của những người làm công tác giáo dục. Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông  hướng tới đích giúp HS có những hiểu biết về những giá trị của các di sản, qua đó giáo dục HS ý thức gìn giữ, bảo vệ các di sản văn hóa.

Chương trình CBSE-I (CBSE Quốc tế)

Chương trình Tiểu học CBSE-I (CBSE Quốc tế) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 6 đến 8 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Sau đó, khi lên lớp 4, các em sẽ học chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel.
BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ