Giờ học CLB Tiếng Anh Hè tại trường Tiểu học Tư thục Nguyễn Văn Huyên

Một số hình ảnh Giờ học hè môn Tiếng Anh - tại trường Nguyễn Văn Huyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ