Đại hội Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên 2015

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ