Lớp Tiếng Anh Quốc tế

Trường Nguyễn Văn Huyên xin giới thiệu một số hình ảnh về Lớp Tiếng Anh Quốc tế

Giờ học Ngoại ngữ Tiếng Anh

Giờ học Ngoại ngữ Tiếng Anh tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Thực hành Khoa học

Thực hành Khoa học tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Thực hành Hóa học

Thực hành môn Hóa học trại Trường Nguyễn Văn Huyên

Giờ học Vẽ

Giờ học Vẽ tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Giờ học Toán

Giờ học Toán thông minh tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Giờ học Tự nhiên Xã hội

Giờ học Tự nhiên Xã hội tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Một giờ học của các bé Mẫu Giáo

Lớp Mẫu giáo của Trường Nguyên Văn Huyên

Lễ chào cờ

Lễ chào cờ tại Trường Nguyễn Văn Huyên

Giờ học Sinh học

Giờ học Sinh học trường Nguyễn Văn Huyên

Giờ học Thể dục

Giờ học thể dục Trường Nguyên Văn Huyên

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ