Thủ tục chuyển trường học

Thủ tục Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

Trình tự thực hiện

* Đối với cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở

GD&ĐT Hà Nội;

Bước 3: Nhận kết quả theo lịch hẹn tại nơi nộp.

* Đối với sở GD&ĐT:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ ;

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ ;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả

kết quả;

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm

lại;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo xem xét, quyết định; 

Bước 4: Cho ý kiến và giấy giới thiệu.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và

giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số

23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ

ký; 

2. Học bạ (bản chính). Phiếu xác nhận kết quả học tập nếu chuyển

trường giữa năm học;

3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định

cụ thể loại hình trường được tuyển;

6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi

cấp;

7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Đốc Sở Giáo dục và

Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển về từ tỉnh, thành phố

khác);

8. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích

trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

9. Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, hoặc Quyết

định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại

nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ

tỉnh, thành phố khác;

10. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú

với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

* Đối với chuyển trường trong nội tỉnh: Phê duyệt; * Đối với

chuyển trường ngoài tỉnh: Giấy giới thiệu chuyển trường;

 

Lệ phí

Không

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Quyết định số 51/2002/QÐ-BGD&ÐT ngày 25/12/2002 của Bộ

Trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành quy định

chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các Trường trung học

cơ sở và trung học phổ thông;

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ

thông chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số

12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và

Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ

thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo;

- Công văn số 9725/SGD&ĐT-QLT ngày 15 tháng 12 năm 2010

của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chuyển trường của học sinh trung

học phổ thông;

- Công văn số 72/SGD&ĐT-QLT ngày 08/01/2009 của Sở Giáo

dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuyển trường của học viên trung

tâm giáo dục thường xuyên, BTVH.

 

 

Yêu cầu 1. Đối tượng chuyển trường (Điều 4. Quyết định số 51/2002/QĐ-

 

BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

a. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám

 

hộ;

b. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý

do thật sự chính đáng để phải chuyển trường;

2. Thủ tục chuyển trường (Điều 5.Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nơi đến

tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào

tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của

năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học

mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục

và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

 

Cơ sở pháp lý - Đơn xin chuyển trường (Trong tỉnh):  Theo mẫu M3;

 

- Đơn xin chuyển trường (Ngoài tỉnh): không

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ