Thư viện hình ảnh

    ...
Các bạn học toán với các phép tính, quy tắc tính nhưng không hề khô khan. Bài giảng được thiết kế sinh động, rõ ràng có sử dụng hệ thống bảng thông minh ...
Nằm trong hoạt động ngoại khóa của trường Nguyễn Văn Huyên, các bạn nhỏ được tham quan bảo tàng Dân tộc học với sự hướng dẫn của các cô. Qua chuyến đi các bạn có thêm những kiến thức về văn hóa, lịch ...
Trường Nguyễn Văn Huyên xin giới thiệu một số hình ảnh về Lớp Tiếng Anh Quốc tế ...
Giờ học Ngoại ngữ Tiếng Anh tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Thực hành Khoa học tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Thực hành môn Hóa học trại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Giờ học Vẽ tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Giờ học Toán thông minh tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Giờ học Tự nhiên Xã hội tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Lớp Mẫu giáo của Trường Nguyên Văn Huyên ...
Lễ chào cờ tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Giờ học Sinh học trường Nguyễn Văn Huyên ...
Giờ học thể dục Trường Nguyên Văn Huyên ...
Một số hình ảnh giờ học tại Trường Nguyễn Văn Huyên ...
Chương Trình Làm Giàu Kiến Thức, Kỹ Năng Sống ...
Một số hình ảnh về cơ sở vật chất Trường Nguyễn Văn Huyên ...