Lễ kết nạp đoàn viên kết hợp tham quan ngoại khoá tại Bản lác - mai châu

Một số hình ảnh về Lễ kết nạp đoàn viên kết hợp tham quan ngoại khoá tại Bản lác - Mai châu

 


 

Tin khác đã đưa