Tuyển dụng

Năm học 2018- 2019, Trường Nguyễn Văn Huyên cần tuyển:   ...
Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo tuyển dụng giáo viên THPT ...
Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Tuyển dụng Giáo Viên mầm non  ...
Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo tuyển dụng Giáo viên dạy tiếng Anh khối tiểu học ...
Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo tuyển dụng Giáo viên chủ nhiệm và dạy văn THCS ...
Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Tuyển dụng Giáo viên mầm non ...
Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Tuyển dụng giáo viên dạy Hóa ...
 Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo Tuyển dụng vị trí Giáo viên chủ nhiệm Văn khối THCS ...
Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Biên tập website ...