Văn bản mới

Ban hành Quy chế  tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ...
A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    ...
A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC   ...
Thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo...
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013- 2014 cấp tiểu học, THCS của SGD & ĐT Hà Nội; ...
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND  ngày 15/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về  Đảm bảo  an toàn thực phẩm  năm 2013 và công văn số 6699/UBND-VX ngày 12/9/2013 của Uỷ ban nhân dân thành p...
 Thực hiện công văn số 6275/VP-VX  ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc lạm dụng thuốc ho Recotus. ...