Tư vấn tâm lý

“Sinh viên học giỏi, xuất sắc truy cập Internet bình quân 17,6 giờ/tuần. Trong khi đó, sinh viên yếu kém dùng Internet bình quân đến 31,9 giờ/tuần”. ...
 TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho biết: “Ngày càng nhiều trẻ em hoặc gia đình gọi điện đến đường dây tư vấn về áp lực học hành, thi cử ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống”. ...
Anh Sky ạ, em mới vào lớp 10, tình hình là học cùng nhau ba tuần rồi mà đến nay lớp em mới chỉ có duy nhất một chức lớp trưởng “lâm thời”. Có vẻ chẳng ai muốn ứng cử chức vụ này cả, vì theo mọi người ...
Bạn thường:   -         Này nhé cơm đã không thích lành thì canh đây cũng chẳng ngọt nhé. Sang nhà bạn ngủ nhờ một đêm luôn cho đỡ bức xúc. ...