Thủ tục Hành Chính Trường NVH

 

      SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

         TRƯỜNG  THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                MỘT SỐ QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI

 

TT

   Nội dung

          Đối tượng

                Cách thức thực hiện

    Bộ phận

   giải quyết

   Thời gian

   giải quyết

1

Tuyển sinh

Học sinh có cam kết với trường THCS (Lớp 9) đăng ký học THPT tại trường NCL & được xét tốt nghiệp THCS

Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinhvào lớp 10 THPT công lập:

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trong tháng 6 trường thông báo trên Website để học sinh có nhu cầu đến nhận đơn đăng ký dự tuyển;                                                          - Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai danh sách học sinh đã trúng tuyển;                                 - Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày     đến hết ngày   ;

Hồ sơ tuyển sinh gồm:

1. Học bạ THCS ( bản chính);

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ( do trường THCS cấp, có mã số học sinh nếu học tại Hà Nội);

3. Giấy báo kết quả tuyển sinh ( do Phòng GD&ĐT cấp);

4. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

5. Các Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích ( nếu có).

 

Ban tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp đơn ĐKDT từ

24/4/2019   

   đến hết 17/6/2019

 

 

Nộp hồ sơ nhập học từ 18/6 đến hết 15/7/2019

(Theo Quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội )

 

2

Chuyển đi

a) Học sinh đang học tại trường có nguyện vọng thay đồi môi trường giáo dục.
b) Gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

a) Đơn xin chuyển trường * do cha, mẹ hoặc người Giám hộ ký, có tiếp nhận của trường chuyển đến.                                                    b) Hồ sơ học tập: Học bạ (bản chính), Bản sao giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.
c) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (Đối với học sinh ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD - ĐT nơi đi cấp).
d) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

·         * Đơn xin chuyển trường theo mẫu SGD                                                            * Học bạ (Nếu chuyển trường giữa năm học phải có bảng kết quả học tập và giữa kỳ có bảng điểm các môn).

- Cấp GCN chuyển trường (M4), hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh chuyển đi;

- Gửi dữ liệu đến trường học sinh chuyển đến qua công cụ chuyển trường trên phần mềm Esam

Đợt 1: Giữa  tháng 7 DL

Đợt 2: 26/12 đến 10/01 DL hàng năm

3

Chuyển đến

Học sinh các trường THPT khác ( nội tỉnh & tỉnh ngoài) có nguyện vọng chuyển về học tại trường.

1. Học sinh nội tỉnh:

a) Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ viết và ký.
b) Hồ sơ học tập: Học bạ (bản chính), Bản sao giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.
c) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (Đối với học sinh ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD - ĐT nơi đi cấp).
d) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).                   2. Học sinh ngoại tỉnh:                                        - Học sinh tự liên hệ với VP trường;                          - Trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở GD&ĐT Hà Nội ( Số 23 Quang Trung – Hoàn kiếm – Hà Nội)

1/ Trường có học sinh chuyển đến chuyển dữ liệu đề xuất duyệt chuyển trường về Sở GD&ĐT qua công cụ chuyển trường trên phần mềm Esam;

2/ Nộp về SGD B/c thống kê , BB xét duyệt, DS học sinh chuyển đến ( M2a: 02 bản; M2b: 1 bản; Đơn của học sinh chuyển đến (M3). Các mẫu được in từ công cụ chuyển trường trên phầm mềm Esam

Đợt 1: Giữa  tháng 7 DL

Đợt 2: Tháng 1 DL hàng năm

                                                           Hội đồng tuyển sinh nhà trường:                                                                                                                                                                          - Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại phòng QLT - SGD&ĐT;                                                                                                - Thông báo kết quả;                                                                                                                                                                                           - Xếp lớp cho những học sinh được SGD duyệt (trên phần mềm Esam)

4

Cấp bằng
Tốt nghiệp THPT

Học sinh đã thi & đỗ tốt nghiệp THPTQG (sau khi đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

- Đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước, Nếu nhận thay, là người thân trong gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em ruột), khi đi mang theo giấy chứng minh nhân dân của người nhận và sổ hộ khẩu gia đình để đối chiếu.
- Nếu học sinh đang ở nước ngoài, nhờ người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận (ký tên và đóng dấu) UBND xã/phường/thị trấn; người đi nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân của mình.

Phòng
 Hành chính

Chiều thứ  Ba  hàng tuần

5

Cấp phát GCN là HS, GV đang học tập và công tác tại trường

Học sinh, giáo viên,
nhân viên

Đơn xin xác nhận (viết tay)

Phòng
 Hành chính

Trong năm
 học hiện hành

6

Quy trình phúc khảo điểm kiểm tra tập trung, thi học kỳ trong năm học

Học sinh

- Học sinh nộp đơn xin phúc khảo có xác nhận của giáo viên bộ môn. Điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình môn từ 01 điểm trở lên.

BGH

Sau ngày công bố điểm thi hoặc kiểm tra tập trung

7

Quy trình tiếp nhận đoàn viên đến và chuyển đoàn viên đi

Là đoàn viên do Đoàn trường quản lý

- Đoàn viên đến sinh hoạt tại trường, sau khi học được 1 tuần thì phải chuyển sổ đoàn từ nơi sinh hoạt trước đây đến chi đoàn lớp. Bí thư chi đoàn lớp tập hợp gửi lên đoàn trường.
- Đoàn viên đi nhận sổ từ chi đoàn lớp và đem về nộp tại nơi sinh hoạt mới

Văn phòng Đoàn trường

Trong vòng 01 tháng
của năm học chuyển đến trường

8

Quy trình tiếp nhận Đảng viên chuyển đến

Đảng viên

- Tiếp nhận giấy chuyển của Đảng viên (do Đảng viên mang đến).
- Bổ sung vào danh sách Đảng viên của Chi bộ.
- Lập hồ sơ Đảng viên

 Bí thư Chi bộ

khi Đảng viên chuyển đến hoàn tất thủ tục, hồ sơ trong 1 tháng

9

Quy trình chuyển Đảng viên đi

Đảng viên

* Chuyển đi trong thành phố:
- Yêu cầu Đảng viên trình Quyết định chuyển công tác.
- Chi ủy lập hồ sơ (hồ sơ của Đảng viên tại chi bộ lưu).
- Chuyển giấy giới thiệu của Chi bộ về Ban Tổ chức Thành ủy.
- Chi ủy nhận giấy chuyển của Thành ủy, ký và chuyển về Ban Tổ chức thành ủy.
- Chi ủy nhận hồ sơ do Thành ủy niêm phong và ký giấy chuyển hồ sơ của Đảng viên (hồ sơ do chi bộ cấp).
- Mời Đảng viên đến nhận toàn bộ mang đến đơn vị mới.
* Chuyển đi Đảng bộ khác không trực thuộc Thành ủy:
- Đảng viên trình quyết định công tác.
- Chi ủy giới thiệu Đảng viên về Quận ủy  làm thủ tục chuyển (kèm theo hồ sơ của chi ủy niêm phong).

Bí thư Chi bộ

Khi Đảng viên chuyển đi hoàn tất hồ sơ trong 1 tháng

10

Giải quyết các trường hợp được miễn, giảm học phí

Học sinh thuộc diện chính sách

- Đầu năm học, học sinh nộp đầy đủ hồ sơ miễn giảm theo quy định về phòng kế toán.
- Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ của các học sinh thuộc diện chính sách được miễn, giảm, phòng kế toán tiến hành lập danh sách kèm hồ sơ nộp phòng KH-TC Sở GD&ĐT Hà Nội xét duyệt.
- Căn cứ vào danh sách học sinh diện miễn, giảm đã được SGD&ĐT ký duyệt, nhà trường tiến hành giảm học phí cho học sinh.

Kế toán - Tài vụ

Đầu năm học (tính từ khi nhập học đến ngày 5/10 của HKI năm học hiện hành)

11

Giáo viên xin phép nghỉ  dạy

Giáo viên

- Báo Hiệu phó chuyên môn, báo tổ trưởng  để phân công dạy thay.
- Lấy đơn xin phép nghỉ & nộp đơn tại phòng Hành chính (nộp đơn sau khi báo nghỉ chậm nhất là 1 ngày).

Hiệu phó chuyên môn
Tổ trưởng,

Báo nghỉ trước 02 ngày, nếu việc đột xuất thì báo trong thời gian sớm nhất

12

Tiếp nhận hồ sơ GV&NV đến trường xin việc

Giáo viên, CNV

- Đến trường nộp hồ sơ theo thông báo tuyển dụng

Cô Hằng

Trong thời gian tuyển dụng của năm học hiện hành

13

Mượn máy chiếu

Giáo viên

- Đăng ký phòng máy.
- Nhận phòng máy.
- Sử dụng hết tiết dạy, trả phòng máy,\.
- Ký tên.
* Thực hiện thông qua người quản lý phòng máy.

Phòng Hành chính

Trong các tiết học được đăng ký  trước

14

Mượn thiết bị, thí nghiệm

Giáo viên

- Mượn thiết bị & phòng:
+ Đăng ký trước 03 ngày.
+ Nhận thiết bị tại phòng thí nghiệm, ký tên mượn tình trạng trước khi mượn.
+ Trả thiết bị tại phòng thí nghiệm, ký tên trả, tình trạng sau khi trả.
- Để làm thí nghiệm theo chương trình.
+ Đăng ký theo PPCT.
+ Làm xong thí nghiệm ký tên vào sổ thực hành.
+ Báo cáo tình trạng trước khi mượn.
+ Báo cáo tình trạng sau khi sử dụng.
* Thực hiện thông qua người quản lý Thiết bị - thí nghiệm.

Nhân viên thiết bị - thí nghiệm

Trong các tiết học

15

Xin phép nghỉ học trong ngày & nhiều ngày

Học sinh

- Nếu học sinh nghỉ học, CMHS  làm đơn trong ngày và gửi tại phòng bảo vệ của nhà trường nhờ chuyển GVCN lớp.
- CMHS có thể  chuyển Đơn xin nghỉ thông qua Sổ LLĐT ( từ năm học 2018-2019)

GVCN

Trong ngày học hiện hành

16

Xin phép nghỉ học đột xuất

Học sinh

- Nếu học sinh nghỉ học đột xuất thì liên hệ trực tiếp GVCN;                                                     - Trường hợp bị ốm, học sinh xuống phòng y tế, nếu cán bộ y tế xác nhận cho về thì GVCN thông báo CMHS đến đón về.

GVCN, phòng y tế

Trong buổi học hiện hành

17

BHYT, BHTN, BHXH

CB-GV-CNV cơ hữu & hợp đồng có bảo hiểm.

Hàng tháng, căn cứ số lượng CB-GV-CNV và mức tiền lương, tiền công, phụ cấp, phòng kế toán tiến hành trích nộp theo quy định.

Phòng Kế toán - Tài vụ

Hàng tháng

18

Trang Web, hệ thống VNPT
của trường

CB-GV-CNV và học sinh

- Các nội dung đăng tải đều phải thông qua Hiệu trưởng phê duyệt.
- Mọi thắc mắc về Web, hệ thống Edu liên hệ cô Hà ( VP)

 

trong
 năm học

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ