Thủ tục đặc cách thi THPTQG

Thủ tục

Thủ tục: Đặc cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trình tự thực hiện

- Học sinh nộp đơn đề nghị và hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp cho cơ sở giáo dục; 

- Cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện đặc cách tốt nghiệp, lập biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp và hồ sơ đặc cách của học sinh về Sở;

- Sở xét đặc cách tốt nghiệp theo Quy chế thi; 

- Cơ sở giáo dục thông báo kết quả xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh; 

 

Cách thức thực hiện

Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh;

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

* Số lượng hồ sơ - 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Công nhận đỗ tốt nghiệp.

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT;

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ