Công văn thông báo số 1243

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông

Công văn thông báo số 355

Thông báo: Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 15 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3,4 trên môi trường mạng

Tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh nhận iPad, iPod Shuffle

Bài kiểm tra của khoa dự bị Đại học Queensland, Australia sẽ giúp các em có mong muốn du học hiểu rõ hơn về bài thi tiếng Anh trước khi nhập học chương trình dự bị đại học của trường.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2014 - 2015

Bộ giáo dục và đào tạo thông tin hướng dẫn thưc hiện nhiệm vụ Giao dục tiểu học 2014 - 2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015

Căn cứ Công văn số 854/BTNMT-KH, ngày 18/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2015 của các Bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013, ước thực hiện năm 2014 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015 như sau:

Những trường hợp khiến thí sinh mất điểm

Bộ GD-ĐT vừa công bố văn bản hợp nhất một loạt 6 thông tư liên quan đến quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ trong 2 năm vừa qua. Văn bản hợp nhất này hệ thống lại những phương án xử lý các trường hợp đặc biệt phát hiện được trong khi chấm thi.

“Đề xuất đưa hành vi xao nhãng của cha mẹ vào luật”

Tháng sáu hàng năm được chọn là tháng hành động vì trẻ em, thông điệp của tháng hành động năm nay là "Chấm dứt bạo lực với trẻ em". Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, trong khi đó, đội ngũ lực lượng làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em lại quá ít. Có một thực tế, nơi nào trẻ em không được quan tâm, ở đó nguy cơ trẻ em bị bạo hành, xâm hại cao hơn.

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ