Các biện pháp phòng chống bệnh do virus Corona mới