Thời khoá biểu Khối THCS

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu khối THCS năm học 2014 - 2015 

THỨ

TIẾT

6A

7A

8A

9A

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

 

2

TOÁN

NGỮ VĂN

SINH

SỬ

 

3

TOÁN

NGỮ VĂN

SINH

 

4

NGỮ VĂN

TA

HÓA

SINH

 

5

NGỮ VĂN

TA

TOÁN

SINH

 

1

HD TỰ HỌC TA

HD TỰ HỌC TOÁN

GDCD

TIN

 

2

GDCD

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

TIN

 

3

 

 

TIN

 

 

4

 

 

TIN

 

3

1

NGỮ VĂN

TA

SỬ

TOÁN

 

2

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

3

TA

TOÁN

NGỮ VĂN

 

4

TA

TOÁN

NGỮ VĂN

CN

 

5

MỸ THUẬT

MỸ THUẬT

MỸ THUẬT

MỸ THUẬT

 

1

TIN

HD TỰ HỌC TA

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

 

2

TIN

GDCD

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

 

3

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

1

ĐỊA

ĐỊA

TOÁN

NGỮ VĂN

 

2

NGỮ VĂN

TOÁN

ĐỊA

NGỮ VĂN

 

3

TA

TOÁN

SỬ

GDCD

 

4

SINH

NGỮ VĂN

TA

TOÁN

 

5

CN

NGỮ VĂN

TA

TOÁN

 

1

HD TỰ HỌC TA

HD TỰ HỌC TA

HD TỰ HỌC TA

HD TỰ HỌC TA

 

2

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

 

3

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

HD TỰ HỌC TOÁN

 

4

 

 

 

 

5

1

SỬ

TOÁN

HÓA

 

2

BT ĐỊA

TOÁN

HÓA

 

3

TOÁN

SINH

HÓA

CN

 

4

TOÁN

CN

ĐỊA

 

5

SỬ

ĐỊA

CN

NGỮ VĂN

 

1

SHL/SCTT

SHL/SCTT

SHL/SCTT

SHL/SCTT

 

2

HD TỰ HỌC TOÁN

TIN

HD TỰ HỌC TOÁN

NGỮ VĂN

 

3

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

TIN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

TOÁN

 

4

 

 

 

 

6

1

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

2

CN

SỬ

NGỮ VĂN

SỬ

 

3

SINH

ÂM NHẠC

TA

NGỮ VĂN

 

4

BT SỬ

SINH

TA

 

5

ÂM NHẠC

CN

ÂM NHẠC

TA

 

1

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

 

2

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

HD TỰ HỌC NGỮ VĂN

 

3

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

SÂN CHƠI TT

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ