Thời gian biểu

Lớp Mẫu giáo

·          7 giờ 15 đến 8 giờ : Đón trẻ (ăn sáng tại trường đối với các học sinh đăng ký ăn sáng)

·          8 giờ đến 8 giờ 30 : Tập thể dục và các trò chơi vận động ngoài trời

·          8 giờ 30 đến 10 giờ 10 : Các tiết học

·          10 giờ 10 đến 10 giờ 30 : Vệ sinh cá nhân

·          10 giờ 30 đến 11 giờ 20 : Ăn trưa.

·          11 giờ 20 đến 11 giờ 30 : Vệ sinh cá nhân

·          11 giờ 30 đến 14 giờ : Ngủ trưa

·          14 giờ đến 14 giờ 10 : Vệ sinh cá nhân

·          14 giờ 10 đến 14 giờ 40 : Ăn chiều

·          14 giờ 40 đến 15 giờ : Vệ sinh cá nhân

·          15 giờ đến 15 giờ 45 : Tiết học chiều

·          15 giờ 45 đến 16 giờ : Uống sữa

·          16 giờ đến 17 giờ 30 : Trả trẻ.

Lớp nhà trẻ

·          7 giờ 15 đến 8 giờ : Đón trẻ (ăn sáng tại trường đối với các học sinh đang ký ăn sáng)

·          8 giờ đến 8 giờ 30 : Tập thể dục

·          8 giờ 30 đến 9 giờ 15 : Vận động

·          9 giờ 15 đến 9 giờ 30 : Vệ sinh cá nhân

·          9 giờ 30 đến 10 giờ 10 : Chơi ngoài trời

·          10 giờ 10 đến 10 giờ 20 : Vệ sinh cá nhân

·          10 giờ 20 đến 11 giờ 20 : Ăn trưa.

·          11 giờ 20 đến 11 giờ 30 : Vệ sinh cá nhân

·          11 giờ 30 đến 14 giờ : Ngủ trưa

·          14 giờ đến 14 giờ 10 : Vệ sinh cá nhân

·          14 giờ 10 đến 14 giờ 40 : Ăn chiều

·          14 giờ 40 đến 15 giờ : Vệ sinh cá nhân

·          15 giờ đến 15 giờ 45 : Ôn bài, chơi với đồ vật

·          15 giờ 45 đến 16 giờ : Uống sữa

·          16 giờ đến 17 giờ 30 : Trả trẻ.

Thời gian đón trả học sinh của trường :

Sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 (đối với các học sinh đăng ký ăn sáng ở trường cần có mặt trước 7 giờ 50) là thời gian quy định để nhà trường đón học sinh. Nhà trường khuyến khích phụ huynh học sinh cho con đi học đúng giờ để con có đủ thời gian thực hiện chương trình học hàng ngày.

Chiều từ 16 giờ đến 17 giờ 30 là thời gian quy định nhà trường trả học sinh. Nhà trường đề nghị phụ huynh đến nhận trẻ đúng giờ tránh hiện tượng đón trẻ quá sớm hoặc quá muộn làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của các học sinh và nhà trường.

 

Chia sẻ