Thời khóa biểu Khối THPT năm học 2015 - 2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo thời khóa biểu Khối THPT năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

LỚP 10A1

LỚP 10A2

LỚP 10 A3

LỚP 10A4

LỚP 10A5

LỚP 11A1

LỚP 11A2

LỚP 11A3

LỚP 12A

 

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CC/GDNGLL

 

 

2

GDQP

TA

CN

TIN

HOÁ

NGỮ VĂN

TOÁN

GDNGLL

SỬ

 

 

3

TIN

TA

GDHN

GDQP

HOÁ

GDHN

TOÁN

ĐỊA

TA

 

 

4

TA

TIN

GDQP

SINH

SỬ

TA

NGỮ VĂN

TOÁN

HOÁ

 

 

5

TA

GDQP

TIN

CN

GDHN

TA

ĐỊA

TOÁN

HOÁ

 

3

1

CN

TOÁN

TA

TIN

TA

THỂ DỤC

SỬ

ĐỊA

 

 

2

ĐỊA

TOÁN

TA

CN

THỂ DỤC

SỬ

GDHN

ĐỊA

 

 

3

GDNGLL

TA

ĐỊA

ĐỊA

TIN

SINH

THỂ DỤC

TOÁN

 

 

4

SỬ

ĐỊA

TOÁN

TA

ĐỊA

TA

TIN

TOÁN

 

 

5

ĐỊA

SỬ

GDNGLL

TOÁN

TA

CN

TA

HOÁ

TIN

 

4

1

HOÁ

THỂ DỤC

NGỮ VĂN

SỬ

GDCD

NGỮ VĂN

CN

TOÁN

 

 

2

TOÁN

HOÁ

GDCD

GDNGLL

THỂ DỤC

NGỮ VĂN

HOÁ

TOÁN

 

 

3

TOÁN

HOÁ

THỂ DỤC

GDCD

NGỮ VĂN

HOÁ

THỂ DỤC

TIN

CN

 

 

4

NGỮ VĂN

GDCD

HOÁ

HOÁ

TOÁN

GDNGLL

NGỮ VĂN

THỂ DỤC

TIN

 

 

5

GDCD

GDNGLL

HOÁ

HOÁ

TOÁN

THỂ DỤC

NGỮ VĂN

CN

TA

 

5

1

TIN

TA

TA

NGỮ VĂN

GDQP

SINH

TOÁN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

 

 

2

SỬ

TOÁN

TA

THỂ DỤC

SỬ

GDQP

TOÁN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

 

 

3

TA

SỬ

TIN

THỂ DỤC

GDNGLL

NGỮ VĂN

TA

GDQP

SỬ

 

 

4

THỂ DỤC

GDHN

SỬ

TIN

TOÁN

TOÁN

GDQP

SINH

TA

 

 

5

THỂ DỤC

TIN

SỬ

TA

TOÁN

TOÁN

GDHN

TA

GDQP

 

6

1

GDHN

NGỮ VĂN

THỂ DỤC

CN

SINH

HOÁ

TIN

GDCD

SINH

 

 

2

HOÁ

THỂ DỤC

SINH

TOÁN

CN

GDCD

TIN

SINH

 

 

3

SINH

SINH

CN

TOÁN

THỂ DỤC

TIN

HOÁ

GDCD

 

 

4

CN

CN

TOÁN

SỬ

TIN

GDCD

NGỮ VĂN

THỂ DỤC

 

 

5

CN

TOÁN

TOÁN

GDHN

TA

GDNGLL

NGỮ VĂN

THỂ DỤC

 

7

1

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

TOÁN

CN

HOÁ

TOÁN

 

 

2

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

TOÁN

NGỮ VĂN

CN

TOÁN

 

 

3

TOÁN

TOÁN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

CN

TA

NGỮ VĂN

 

 

4

TOÁN

TOÁN

NGỮ VĂN

NGỮ VĂN

SỬ

TA

NGỮ VĂN

 

 

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ