Thời khóa biểu khối THCS năm học 2015 - 2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu khối THCS năm học 2015 - 2016 

 

THỨ

TIẾT

7A

8A

9A

 

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

 

 

2

NGỮ VĂN

HOÁ

ĐỊA

 

 

3

NGỮ VĂN

HOÁ

SINH

 

 

4

SINH

ĐỊA

HOÁ

 

 

5

CN

NGỮ VĂN

HOÁ

 

3

1

TA

TOÁN

SỬ

 

 

2

TA

TOÁN

TIN

 

 

3

SỬ

MỸ THUẬT

TA

 

 

4

MỸ THUẬT

SỬ

TOÁN

 

 

5

 

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

4

1

GDCD

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

 

2

TA

TOÁN

TIN

 

 

3

NGỮ VĂN

TA

 

 

4

NGỮ VĂN

CN

TOÁN

 

 

5

SHL

TIN

CN

 

5

1

TOÁN

ĐỊA

NGỮ VĂN

 

 

2

TOÁN

SINH

ĐỊA

 

 

3

ĐỊA

SINH

GDCD

 

 

4

ĐỊA

NGỮ VĂN

TOÁN

 

 

5

SINH

NGỮ VĂN

TOÁN

 

6

1

SỬ

ÂM NHẠC

NGỮ VĂN

 

 

2

TOÁN

NGỮ VĂN

 

 

3

TOÁN

CN

ÂM NHẠC

 

 

4

NGỮ VĂN

SINH

 

 

5

ÂM NHẠC

TIN

 

7

1

TIN

TA

NGỮ VĂN

 

 

2

TIN

TA

NGỮ VĂN

 

 

3

THỂ DỤC

GDCD

TA

 

 

4

THỂ DỤC

TOÁN

TA

 

 

5

 

SHL

SHL

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ