HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 1-6-10 NĂM

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 1-6-10 NĂM HỌC 2014-2015

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2014 – 2015.

 

1.    CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

·         Năm học 2014 – 2015, trường Tiểu học Tư thục Nguyễn Văn Huyên tuyển sinh lớp 1 (60 học sinh),

2.     MÔ HÌNH LỚP( sĩ số: từ 15 đến 20 học sinh/lớp)

Chương trình

Mô hình lớp

Tổ chức dạy học

Kết hợp chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam, chương trình làm giàu kiến thức  kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

Lớp bán trú cả ngày

 

Dạy học các môn học theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục& đào tạo kết hợp chương trình làm giàu kiến thức kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

 

3. THỜI LƯỢNG
  

Stt

Môn học

Theo PPCT của BGD& ĐT

Môn học

Kết hợp chương trình làm giàu kiến thức kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

1

Tiếng Việt

10

Châu lục & trái đất

1

2

Toán

4

Toán violympic

1

3

Thủ Công

1

Lối sống

1

4

Đạo đức

1

Luyện Toán

1

5

TNXH

1

Luyện Tiếng Việt

1

6

Âm nhạc

1

Câu lạc bộ Tin học

1

7

Mỹ thuật

1

Câu lạc bộ Tiếng Anh

1

8

Thể dục

1

Sân chơi thể thao

1

9

SHTT

2

Tiếng Anh Digiclass

10

 

TỔNG

22

 

18

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014 – 2015.

 

1.    CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

·         Năm học 2014 – 2015, trường Tiểu học Tư thục Nguyễn Văn Huyên tuyển sinh lớp 6 (60 học sinh),

2.     MÔ HÌNH LỚP( sĩ số: từ 20 đến 25 học sinh/lớp)

Chương trình

Mô hình lớp

Tổ chức dạy học

Kết hợp chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam, chương trình làm giàu kiến thức  kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

Lớp bán trú cả ngày

 

Dạy học các môn học theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục& đào tạo kết hợp chương trình làm giàu kiến thức kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

  3. THỜI LƯỢNG


Stt

Môn học

Theo PPCT của BGD& ĐT

Môn học

Kết hợp chương trình làm giàu kiến thức kĩ năng giá trị sống & chương trình Tiếng Anh Digiclass

1

Toán

4

Luyện toán

2

2

1

Luyện Ngữ văn

2

3

Ngữ Văn

4

Tiếng Anh Digiclass

6

4

Lịch Sử

1

Thế giới hóa học

1

5

Địa lý

1

Thế giới sinh học

1

6

Sinh học

2

Thế giới vật lý

1

7

Tiếng Anh

3

 

 

8

GDCD

1

 

 

9

Công nghệ

2

 

 

10

Thể dục

2

 

 

11

Âm nhạc

1

 

 

12

Mỹ thuật

1

 

 

13

Tin học

2

 

 

14

SHL

2

 

 

 

TỔNG

27

 

13

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015.

1.     CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

·         Năm học 2014 – 2015, trường THPT Nguyễn Văn Huyên tuyển sinh lớp 10 (105 học sinh).

·         Ưu tiên tuyển trước học sinh Nguyễn Văn Huyên.

2.     MÔ HÌNH LỚP

·         Lớp cơ bản: 35 học sinh/lớp

·         Lớp tăng cường: 30 học sinh/lớp

Chương trình

Mô hình lớp

Tổ chức dạy học

Kết hợp chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam và chương trình tăng cường

Ban A

Dạy học tăng cường, luyện thi Toán, Lý, Hóa trong TKB

Ban D

Dạy học tăng cường, luyện thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh trong TKB

Ban B

Dạy học tăng cường, luyện thi Toán, Hóa, Sinh trong TKB

3.    THỜI LƯỢNG

STT

Môn học

PPCT theo BGD&ĐT

Lớp 2 buổi/ ngày

Ban A

Ban B

Ban D

CB

TC

TS

CB

TC

TS

CB

TC

TS

1

Toán

3

4

4

8

4

4

8

4

2

6

2

Vật Lý

2

2

2

4

2

0

2

2

0

2

3

Hóa Học

2

2

2

4

2

2

4

2

0

2

4

Sinh Học

1.5

2

0

2

2

2

4

2

0

2

5

Ngữ Văn

3

4

0

4

4

0

4

4

2

6

6

Ngoại Ngữ

3

3

0

3

3

0

3

3

4

7

·         Các môn học còn lại theo qui định của Bộ giáo dục& đào tạo        

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ