Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024

Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên phấn đấu thực hiện “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục” vững vàng đi lên xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển vào sự nghiệp trồng người.
Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ