Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Địa lý, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên.
  • Cử nhân loại giỏi ngành Địa lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 02 năm kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy tại Viện Địa lý.
  • 06 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Địa lý tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Nghiên cứu khoa học: Tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước TN3/T03 thuộc Chương trình Tây Nguyên III; Đề tài Cán bộ trẻ cấp Viện Địa lí; Báo cáo Đánh giá môi trường các dự án phát triển Kinh tế - Xã hội; Đề tài khoa học cấp trường Đại học Giáo dục. Nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.
  • Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2019 - 2020; Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2020-2021
Chia sẻ