Phân phối chương trình Tiếng Việt - Các chủ điểm - Tiểu học

LỚP MỘT LỚP HAI LỚP BA LỚP BỐN LỚP NĂM  

Tuần

Chủ điểm

Tuần

Chủ điểm

Tuần

Chủ điểm

Tuần

            Chủ điểm

Tuần

Chủ điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

1

2

Em là học sinh

1

2

Măng non

1

2

3

Thương người như thể thương thân

1

2

3

Việt Nam – Tổ quốc em

 
 

3

4

Bạn bè

3

4

Mái ấm

 

4

5

6

Măng mọc thẳng

4

5

6

Cánh chim hoà bình

 

5

6

Trường học

5

6

Tới trường

 
 

7

8

Thầy cô

7

8

Cộng đồng

7

8

9

Trên đôi cánh ước mơ

7

8

9

Con người với thiên nhiên

 
 

9

    Ôn tập giữa học kỳ I

 

10

11

Ông bà

10

11

Quê hương

10

Ôn tập GKI

10

Ôn tập GKI

 

11

12

13

Có chí thì nên

11

12

13

Giữ lấy màu xanh

 

12

13

Cha mẹ

12

13

Bắc- Trung – Nam

 
 

14

15

Anh em

14

15

Anh em một nhà

14

15

16

17

Tiếng sáo diều

14

15

16

17

Vì hạnh phúc con người

 
 

16

17

Bạn trong nhà

16

17

Thành thị và nông thôn

 
 

18

Ôn tập cuối kỳ I  

19

20

Bốn mùa

19

20

Bảo vệ Tổ quốc

19

20

21

Người ta là hoa đất

19

20

21

Người công dân

 
 

21

22

23

Chim chóc

21

22

Sáng tạo

 

22

23

24

Vẻ đẹp muôn màu

22

23

24

Vì cuộc sống thanh bình

 

23

Nhà trường

23

24

Nghệ thuật

 

24

Gia đình

24

Muông thú

 

25

Thiên nhiên đất nước

25

26

 

Sông biển

25

26

 

Lễ hội

25

26

27

Những người quả cảm

25

26

27

Nhớ nguồn

 

26

Nhà trường

 

27

Gia đình

27

     Ôn tập giữa kỳ II

 

28

Thiên nhiên đất nước

28

29

Cây cối

28

29

Thể thao

28

Ôn tập GKII

28

Ôn tập GKII

 

29

Nhà trường

29

30

31

Khám phá thế giới

29

30

31

Nam và nữ

 

30

Gia đình

30

31

Bác Hồ

30

31

32

Ngôi nhà chung

 

31

Thiên nhiên đất nước

 

32

Nhà trường

32

33

34

Nhân dân

32

33

34

Tình yêu cuộc sống

32

33

34

Những chủ nhân tương lai

 

33

Gia đình

33

34

Bầu trời và mặt đất

 

34

Thiên nhiên đất nước

 

35

Ôn tập cuối kỳ II

Chia sẻ