Phân phối chương trình Môn Địa lý - Tiểu học

LỚP 4

TUẦN

LỚP 5

Làm quen với bản đồ

1

Việt Nam – đất nước chúng ta
Làm quen với bản đồ

2

Địa hình và khoáng sản
Dãy Hoàng Liên Sơn

3

Khí hậu
Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

4

Sông ngòi
Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

5

Vùng biển nước ta
Tây Nguyên

6

Đất và rừng
Một số dân tộc ở Tây Nguyên

7

Ôn tập
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

8

Dân số nước ta
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (TT)

9

Các dân tộc, sự phân bố dân cư
Thành phố Đà Lạt

10

Nông nghiệp
Ôn tập

11

Lâm nghiệp và thuỷ sản
Đồng bằng Bắc Bộ

12

Công nghiệp
Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

13

Công nghiệp (TT)
Hoạt động sản xuát của người dân ở ĐBBB

14

Giao thông vận tải
Hoạt động sản xuát của người dân ở ĐBBB(TT)

15

Thương mại và du lịch
Thủ đô Hà Nội

16

Ôn tập
Ôn tập học kì I

17

Ôn tập HKI
Kiểm tra định kì (CKI)

18

Kiểm tra định kì(CKI)
Đồng bằng Nam Bộ

19

Châu Á
Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

20

Châu Á (TT)
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng  Nam Bộ

21

Các nước láng giềng của Việt Nam
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng  Nam Bộ (TT)

22

Châu Âu
Thành phố Hồ Chí Minh

23

Một số nước ở châu Âu
Thành phố Cần Thơ

24

Ôn tập
Ôn tập

25

Châu Phi
Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

26

Châu Phi (TT)
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

27

Châu Mĩ
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (TT)

28

Châu Mĩ (TT)
Thành phố Huế

29

Châu Đại Dương và châu Nam Cực
Thành phố Đà Nẵng

30

Các đại dương trên thế giới
Biển, Đảo và quần đảo

31

Địa lí địa phương
Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

32

Địa lí địa phương
Ôn tập

33

Ôn tập cuối năm
Ôn tập học kì II

34

Ôn tập học kì II
Kiểm tra định kì (CKII)

35

Kiểm tra định kì (CKII)

Chia sẻ