Chương trình CBSE-I (CBSE Quốc tế)

Chương trình Tiểu học CBSE-I (CBSE Quốc tế) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 6 đến 8 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Sau đó, khi lên lớp 4, các em sẽ học chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel.

Lộ trình Chương trình Tiểu học Quốc tế

Chương trình Tiểu học Quốc tế nằm trong chuỗi chương trình chuẩn quốc tế xuyên suốt, tổng thể từ Mẫu giáo cho đến lớp 12. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho các môn học như tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Cuối mỗi cấp học, các em sẵn sàng thi lấy các chứng chỉ quốc tế EdExcel hoặc CBSE-i. Hàng năm, các chứng chỉ uy tín, được quốc tế công nhận này được cấp cho hàng chục triệu học sinh trên toàn thế giới.

Chương trình Tiểu học Quốc tế EDEXCEL

Chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 9 đến 11 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Vào cuối cấp 1, các em sẵn sàng thi lấy chứng chỉ quốc tế Primary EdExcel International Award.

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ