Tuyển sinh học hè các lớp 2,3,4,5,6,7 Hè Năm học 2013-2014.

Năm học 2013-2014, trường Nguyễn Văn Huyên tuyển sinh học hè các lớp 2,3,4,5,6,7.

Năm học 2013-2014, trường Nguyễn Văn Huyên tuyển sinh học hè các lớp 2,3,4,5,6,7.

Ø      Hình thức học: cả ngày (bán trú)

Ø      Thời gian học: từ Thứ 2 đến Thứ 6

Ø      Ngày khai giảng: 03/06/2013

Ø      Học phí:

Chương trình học thường : 3.000.000đ /tháng (không bao gồm tiền ăn),

Chương trình tiểu học quốc tế: 

-          Học chính: 3.000.000đ/tháng

-          Tiểu học quốc tế: 1.150.000đ/tháng (cho 10 tiết học tiếng anh quốc tế)

-          Sinh hoạt ngoại khóa: 100.000đ  (cho 4 tiết sinh hoạt ngoại khóa: Bóng đá, bóng rổ)

 

-     Tiền ăn: 40.000/ngày

-      Dã ngoại: 1 tháng/lần ( kinh phí: 500.000đ/lần)

-            Tiền xe ô tô đưa đón: Từ 1.200.000 đến 2.000.000 đ/tháng (Tuỳ thuộc vào cung đường)

 Thời khóa biểu chương trình hè khối tiểu học 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

2

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

HỌC VẦN

TOÁN TRÒ CHƠI

VĂN CẢM XÚC

TOÁN TRÒ CHƠI

 

2

HỌC VẦN

VĂN CẢM XÚC

TOÁN TRÒ CHƠI

TOÁN THÔNG MINH

 

3

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TOÁN THÔNG MINH

VĂN CẢM XÚC

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

Science/Khoa học

TRUYỆN CỔ TÍCH

Science/Khoa học

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 

6

Maths/Toán

VẼ

Maths/Toán

VĂN DIỄN ĐẠT

 

7

TRUYỆN CỔ TÍCH

Science/Khoa học

VẼ

Science/Khoa học

 

8

VẼ

Maths/Toán

TRUYỆN CỔ TÍCH

Maths/Toán

3

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

HỌC VẦN

TOÁN VIO

VĂN DIỄN ĐẠT

THỰC HÀNH KHOA HỌC

 

2

HỌC VẦN

VĂN DIỄN ĐẠT

TOÁN VIO

LỐI SỐNG

 

3

TOÁN

TIẾNG VIỆT

LỐI SỐNG

TOÁN VIO

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

TRUYỆN CỔ TÍCH

English/Tiếng Anh

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

 

6

Science/Khoa học

HÁT

Science/Khoa học

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

 

7

TRUYỆN CỔ TÍCH

English/Tiếng Anh

VẼ

English/Tiếng Anh

 

8

HÁT

Science/Khoa học

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

Science/Khoa học

4

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

HỌC VẦN

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

TRUYỆN CỔ TÍCH

 

2

HỌC VẦN

HÀNH TRÌNH TÀU CON THOI

SỰ KỲ DIỆU CỦA TOÁN HỌC

HÁT

 

3

TOÁN

TIẾNG VIỆT

HÁT

SỰ KỲ DIỆU CỦA TOÁN HỌC

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

VẼ

English/Tiếng Anh

KĨ NĂNG SỐNG

 

6

Maths/Toán

KĨ NĂNG SỐNG

Maths/Toán

HÀNH TRÌNH TÀU CON THOI

 

7

KĨ NĂNG SỐNG

English/Tiếng Anh

HÀNH TRÌNH TÀU CON THOI

English/Tiếng Anh

 

8

VẼ

Maths/Toán

KĨ NĂNG SỐNG

Maths/Toán

5

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

HỌC VẦN

TOÁN THÔNG MINH

VĂN CẢM XÚC

THỰC HÀNH KHOA HỌC

 

2

HỌC VẦN

VĂN CẢM XÚC

TOÁN THÔNG MINH

VĂN DIỄN ĐẠT

 

3

TOÁN

TIẾNG VIỆT

THỰC HÀNH KHOA HỌC

TOÁN THÔNG MINH

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

HÁT

English/Tiếng Anh

VĂN CẢM XÚC

 

6

Science/Khoa học

LỐI SỐNG

Science/Khoa học

HÁT

 

7

HÁT

English/Tiếng Anh

VĂN DIỄN ĐẠT

English/Tiếng Anh

 

8

LỐI SỐNG

Science/Khoa học

VẼ

Science/Khoa học

6

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

HỌC VẦN

TOÁN THÔNG MINH

TRUYỆN CỔ TÍCH

VŨ TRỤ

 

2

HỌC VẦN

VĂN DIỄN ĐẠT

VŨ TRỤ

TOÁN VIO

 

3

TOÁN

KĨ NĂNG SỐNG

TOÁN VIO

KĨ NĂNG SỐNG

 

4

KĨ NĂNG SỐNG

THỰC HÀNH KHOA HỌC

KĨ NĂNG SỐNG

TOÁN TRÒ CHƠI

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

English/Tiếng Anh

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

 

6

Maths/Toán

VŨ TRỤ

Maths/Toán

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

 

7

TRUYỆN CỔ TÍCH

English/Tiếng Anh

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

English/Tiếng Anh

 

8

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

Maths/Toán

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

Maths/Toán

 

 Thời khóa biểu hè 2013 khối THCS

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HÈ 2013

 

THỨ

TIẾT

LỚP 6

LỚP 7

2

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

NGỮ VĂN

TOÁN THÔNG MINH

 

2

VĂN CẢM XÚC

TOÁN TRÒ CHƠI

 

3

TOÁN THÔNG MINH

NGỮ VĂN

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

Science/Khoa học

VĂN DIỄN ĐẠT

 

6

Maths/Toán

VĂN CẢM XÚC

 

7

VĂN DIỄN ĐẠT

Science/Khoa học

 

8

TOÁN TRÒ CHƠI

Maths/Toán

3

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

KĨ NĂNG SỐNG

KĨ NĂNG SỐNG

 

2

KĨ NĂNG SỐNG

KĨ NĂNG SỐNG

 

3

TOÁN

NGỮ VĂN

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

TOÁN

 

6

Science/Khoa học

TOÁN

 

7

NGỮ VĂN

English/Tiếng Anh

 

8

NGỮ VĂN

Science/Khoa học

4

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

TOÁN THÔNG MINH

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 

2

TOÁN VIO

VĂN CẢM XÚC

 

3

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

TOÁN VIO

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

TOÁN THÔNG MINH

 

6

Maths/Toán

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

 

7

VĂN CẢM XÚC

English/Tiếng Anh

 

8

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

Maths/Toán

5

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

KĨ NĂNG SỐNG

TOÁN TRÒ CHƠI

 

2

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

KĨ NĂNG SỐNG

 

3

TOÁN TRÒ CHƠI

SÁNG TẠO KHÔNG BIÊN GIỚI

 

4

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

SHNK/ SÂN CHƠI THỂ THAO

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

NGỮ VĂN

 

6

Science/Khoa học

NGỮ VĂN

 

7

TOÁN

English/Tiếng Anh

 

8

TOÁN

Science/Khoa học

6

0

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

ĐÓN NẮNG SỚM HÈ

 

1

TIẾNG ANH CÂU LẠC BỘ

TIẾNG ANH CÂU LẠC BỘ

 

2

TIẾNG ANH CÂU LẠC BỘ

TIẾNG ANH CÂU LẠC BỘ

 

3

LỐI SỐNG

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 

4

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

LỐI SỐNG

 

 

ĂN, NGỦ TRƯA

ĂN, NGỦ TRƯA

 

5

English/Tiếng Anh

NGỮ VĂN

 

6

Maths/Toán

NGỮ VĂN

 

7

TOÁN

English/Tiếng Anh

 

8

TOÁN

Maths/Toán

 

Địa điểm nhận hồ sơ: TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

Địa chỉ: 157 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37.73.5365 Tư vấn tuyển sinh 0904.336.533   

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://nguyenvanhuyen.edu.vn

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ