Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Một số hình ảnh đáng nhớ ngày khai giảng năm học 2017-2018 Trường Nguyễn Văn Huyên

 


 

 

Tin khác đã đưa