Thủ tục Hành Chính Trường NVH

        SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI          TRƯỜNG  THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   MỘT SỐ QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI   TT    Nội dung           Đối tượng                 Cách thức thực hiện     Bộ phận    giải quyết    Thời gian    giải quyết 1 Tuyển sinh Học sinh có cam kết với trường THCS (Lớp 9) đăng ký học THPT tại trường NCL & được xét tốt nghiệp THCS Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinhvào lớp 10 THPT công lập: - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trong tháng 6 trường thông báo trên Website để học sinh có nhu cầu đến nhận đơn đăng ký dự tuyển;                                                          - Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai danh sách học sinh đã trúng tuyển;                                 - Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày     đến hết ngày   ; Hồ sơ tuyển sinh gồm: 1. Học bạ THCS ( bản chính); 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời ( do trường THCS cấp, có mã số học sinh nếu học tại Hà Nội); 3. Giấy báo kết quả tuyển sinh ( do Phòng GD&ĐT cấp); 4. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; 5. Các Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích ( nếu có).   Ban tuyển sinh                 Nộp đơn ĐKDT từ 24/4/2019       đến hết 17/6/2019     Nộp hồ sơ nhập học từ 18/6 đến hết 15/7/2019 (Theo Quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội )   2 Chuyển đi a) Học sinh đang học tại trường có nguyện vọng thay đồi môi trường giáo dục. b) Gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn a) Đơn xin chuyển trường * do cha, mẹ hoặc người Giám hộ ký, có tiếp nhận của trường chuyển đến.                                                    b) Hồ sơ học tập: Học bạ (bản chính), Bản sao giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10. c) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (Đối với học sinh ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD - ĐT nơi đi cấp). d) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). ·         * Đơn xin chuyển trường theo mẫu SGD                                                            * Học bạ (Nếu chuyển trường giữa năm học phải có bảng kết quả học tập và giữa kỳ có bảng điểm các môn). - Cấp GCN chuyển trường (M4), hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh chuyển đi; - Gửi dữ liệu đến trường học sinh chuyển đến qua công cụ chuyển trường trên phần mềm Esam Đợt 1: Giữa  tháng 7 DL Đợt 2: 26/12 đến 10/01 DL hàng năm 3 Chuyển đến Học sinh các trường THPT khác ( nội tỉnh & tỉnh ngoài) có nguyện vọng chuyển về học tại trường. 1. Học sinh nội tỉnh: a) Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ viết và ký. b) Hồ sơ học tập: Học bạ (bản chính), Bản sao giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10. c) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp (Đối với học sinh ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD - ĐT nơi đi cấp). d) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).                   2. Học sinh ngoại tỉnh:                                        - Học sinh tự liên hệ với VP trường;                          - Trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở GD&ĐT Hà Nội ( Số 23 Quang Trung – Hoàn kiếm – Hà Nội) 1/ Trường có học sinh chuyển đến chuyển dữ liệu đề xuất duyệt chuyển trường về Sở GD&ĐT qua công cụ chuyển trường trên phần mềm Esam; 2/ Nộp về SGD B/c thống kê , BB xét duyệt, DS học sinh chuyển đến ( M2a: 02 bản; M2b: 1 bản; Đơn của học sinh chuyển đến (M3). Các mẫu được in từ công cụ chuyển trường trên phầm mềm Esam Đợt 1: Giữa  tháng 7 DL Đợt 2: Tháng 1 DL hàng năm                                                            Hội đồng tuyển sinh nhà trường:                                                                                                                                                                          - Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại phòng QLT - SGD&ĐT;                                                                                                - Thông báo kết quả;                                                                                                                                                                                           - Xếp lớp cho những học sinh được SGD duyệt (trên phần mềm Esam) 4 Cấp bằng Tốt nghiệp THPT Học sinh đã thi & đỗ tốt nghiệp THPTQG (sau khi đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) - Đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước, Nếu nhận thay, là người thân trong gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em ruột), khi đi mang theo giấy chứng minh nhân dân của người nhận và sổ hộ khẩu gia đình để đối chiếu. - Nếu học sinh đang ở nước ngoài, nhờ người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận (ký tên và đóng dấu) UBND xã/phường/thị trấn; người đi nhận thay phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân của mình. Phòng  Hành chính Chiều thứ  Ba  hàng tuần 5 Cấp phát GCN là HS, GV đang học tập và công tác tại trường Học sinh, giáo viên, nhân viên Đơn xin xác nhận (viết tay) Phòng  Hành chính Trong năm  học hiện hành 6 Quy trình phúc khảo điểm kiểm tra tập trung, thi học kỳ trong năm học Học sinh - Học sinh nộp đơn xin phúc khảo có xác nhận của giáo viên bộ môn. Điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình môn từ 01 điểm trở lên. BGH Sau ngày công bố điểm thi hoặc kiểm tra tập trung 7 Quy trình tiếp nhận đoàn viên đến và chuyển đoàn viên đi Là đoàn viên do Đoàn trường quản lý - Đoàn viên đến sinh hoạt tại trường, sau khi học được 1 tuần thì phải chuyển sổ đoàn từ nơi sinh hoạt trước đây đến chi đoàn lớp. Bí thư chi đoàn lớp tập hợp gửi lên đoàn trường. - Đoàn viên đi nhận sổ từ chi đoàn lớp và đem về nộp tại nơi sinh hoạt mới Văn phòng Đoàn trường Trong vòng 01 tháng của năm học chuyển đến trường 8 Quy trình tiếp nhận Đảng viên chuyển đến Đảng viên - Tiếp nhận giấy chuyển của Đảng viên (do Đảng viên mang đến). - Bổ sung vào danh sách Đảng viên của Chi bộ. - Lập hồ sơ Đảng viên  Bí thư Chi bộ khi Đảng viên chuyển đến hoàn tất thủ tục, hồ sơ trong 1 tháng 9 Quy trình chuyển Đảng viên đi Đảng viên * Chuyển đi trong thành phố: - Yêu cầu Đảng viên trình Quyết định chuyển công tác. - Chi ủy lập hồ sơ (hồ sơ của Đảng viên tại chi bộ lưu). - Chuyển giấy giới thiệu của Chi bộ về Ban Tổ chức Thành ủy. - Chi ủy nhận giấy chuyển của Thành ủy, ký và chuyển về Ban Tổ chức thành ủy. - Chi ủy nhận hồ sơ do Thành ủy niêm phong và ký giấy chuyển hồ sơ của Đảng viên (hồ sơ do chi bộ cấp). - Mời Đảng viên đến nhận toàn bộ mang đến đơn vị mới. * Chuyển đi Đảng bộ khác không trực thuộc Thành ủy: - Đảng viên trình quyết định công tác. - Chi ủy giới thiệu Đảng viên về Quận ủy  làm thủ tục chuyển (kèm theo hồ sơ của chi ủy niêm phong). Bí thư Chi bộ Khi Đảng viên chuyển đi hoàn tất hồ sơ trong 1 tháng 10 Giải quyết các trường hợp được miễn, giảm học phí Học sinh thuộc diện chính sách - Đầu năm học, học sinh nộp đầy đủ hồ sơ miễn giảm theo quy định về phòng kế toán. - Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ của các học sinh thuộc diện chính sách được miễn, giảm, phòng kế toán tiến hành lập danh sách kèm hồ sơ nộp phòng KH-TC Sở GD&ĐT Hà Nội xét duyệt. - Căn cứ vào danh sách học sinh diện miễn, giảm đã được SGD&ĐT ký duyệt, nhà trường tiến hành giảm học phí cho học sinh. Kế toán - Tài vụ Đầu năm học (tính từ khi nhập học đến ngày 5/10 của HKI năm học hiện hành) 11 Giáo viên xin phép nghỉ  dạy Giáo viên - Báo Hiệu phó chuyên môn, báo tổ trưởng  để phân công dạy thay. - Lấy đơn xin phép nghỉ & nộp đơn tại phòng Hành chính (nộp đơn sau khi báo nghỉ chậm nhất là 1 ngày). Hiệu phó chuyên môn Tổ trưởng, Báo nghỉ trước 02 ngày, nếu việc đột xuất thì báo trong thời gian sớm nhất 12 Tiếp nhận hồ sơ GV&NV đến trường xin việc Giáo viên, CNV - Đến trường nộp hồ sơ theo thông báo tuyển dụng Cô Hằng Trong thời gian tuyển dụng của năm học hiện hành 13 Mượn máy chiếu Giáo viên - Đăng ký phòng máy. - Nhận phòng máy. - Sử dụng hết tiết dạy, trả phòng máy,\. - Ký tên. * Thực hiện thông qua người quản lý phòng máy. Phòng Hành chính Trong các tiết học được đăng ký  trước 14 Mượn thiết bị, thí nghiệm Giáo viên - Mượn thiết bị & phòng: + Đăng ký trước 03 ngày. + Nhận thiết bị tại phòng thí nghiệm, ký tên mượn tình trạng trước khi mượn. + Trả thiết bị tại phòng thí nghiệm, ký tên trả, tình trạng sau khi trả. - Để làm thí nghiệm theo chương trình. + Đăng ký theo PPCT. + Làm xong thí nghiệm ký tên vào sổ thực hành. + Báo cáo tình trạng trước khi mượn. + Báo cáo tình trạng sau khi sử dụng. * Thực hiện thông qua người quản lý Thiết bị - thí nghiệm. Nhân viên thiết bị - thí nghiệm Trong các tiết học 15 Xin phép nghỉ học trong ngày & nhiều ngày Học sinh - Nếu học sinh nghỉ học, CMHS  làm đơn trong ngày và gửi tại phòng bảo vệ của nhà trường nhờ chuyển GVCN lớp. - CMHS có thể  chuyển Đơn xin nghỉ thông qua Sổ LLĐT ( từ năm học 2018-2019) GVCN Trong ngày học hiện hành 16 Xin phép nghỉ học đột xuất Học sinh - Nếu học sinh nghỉ học đột xuất thì liên hệ trực tiếp GVCN;                                                     - Trường hợp bị ốm, học sinh xuống phòng y tế, nếu cán bộ y tế xác nhận cho về thì GVCN thông báo CMHS đến đón về. GVCN, phòng y tế Trong buổi học hiện hành 17 BHYT, BHTN, BHXH CB-GV-CNV cơ hữu & hợp đồng có bảo hiểm. Hàng tháng, căn cứ số lượng CB-GV-CNV và mức tiền lương, tiền công, phụ cấp, phòng kế toán tiến hành trích nộp theo quy định. Phòng Kế toán - Tài vụ Hàng tháng 18 Trang Web, hệ thống VNPT của trường CB-GV-CNV và học sinh - Các nội dung đăng tải đều phải thông qua Hiệu trưởng phê duyệt. - Mọi thắc mắc về Web, hệ thống Edu liên hệ cô Hà ( VP)   trong  năm học            

Danh mục TTHC Trường Nguyễn Văn Huyen

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI            TRƯỜNG  THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                        DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                              TRƯỜNG TƯ THỤC NGUYỄN VĂN HUYÊN   TT                         TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1 Chuyển đi 2 Chuyển đến 3 Cấp phát bằng Tốt nghiệp THPT 4 Cấp phát GCN là HS, GV đang học tập và công tác tại trường 5 Quy trình phúc khảo điểm kiểm tra tập trung, thi học kỳ trong năm học 6 Quy trình tiếp nhận đoàn viên đến và chuyển đoàn viên đi 7 Quy trình tiếp nhận Đảng viên chuyển đến 8 Quy trình chuyển Đảng viên đi 9 Giải quyết các trường hợp được miễn, giảm học phí 11 Quy trình xin phép nghỉ dạy 12 Quy trình tiếp nhận Giáo viên đến trường xin việc 13 Mượn máy chiếu 14 Mượn thiết bị, thí nghiệm 15 Xin phép nghỉ học trong ngày 16 Xin phép nghỉ học đột xuất 17 BHYT, BHTN, BHXH 18 Trang Web, hệ thống VNPTcủa trường                    

Dịch vụ công trực tuyến

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 4 MỨC ĐỘ Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, theo đó:                                                                                                                                                                        1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.                                                                                      2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.                                                             3. Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.                                                                                                                                                                           4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặcqua đường bưu điện đến người sử dụng.

Thủ tục xin phúc khảo bài thi THPTQG

Thủ tục Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Trình tự thực hiện - Cơ sở giáo dục hướng dẫn và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của học sinh; - Sở và cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra điều kiện phúc khảo bài thi của học sinh; - Sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi; - Cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh kết quả phúc khảo bài thi;  Cách thức thực hiện Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn phúc khảo bài thi. - Số lượng hồ sơ - 01 đơn. Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện Kết quả điểm phúc khảo. Lệ phí Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn phúc khảo theo mẫu quy định. Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016   Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi ........................................................... - Hội đồng thi ..............................................................................................   Họ và tên thí sinh: .................................................................................  Giới tính: .................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................  Dân tộc:...................................................... Nơi sinh: ...................................................................................................... Chứng minh nhân dân số: ................................................................  Điện thoại: .............................................. Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016: Tại Hội đồng thi: .................................................................................... Điểm thi: ......................................................................................................  Số báo danh: ......................................... Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:   STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ) 1. Toán       2. Ngoại ngữ       3. Ngữ văn       4. Vật lí       5. Địa lí       6. Hóa học       7. Lịch sử       8. Sinh học                                   Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo. Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                            ..................., ngày ..... tháng ..... năm 2016                                                                                        Thí sinh đề nghị phúc khảo                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ tục đặc cách thi THPTQG

Thủ tục Thủ tục: Đặc cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trình tự thực hiện - Học sinh nộp đơn đề nghị và hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp cho cơ sở giáo dục;  - Cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện đặc cách tốt nghiệp, lập biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp và hồ sơ đặc cách của học sinh về Sở; - Sở xét đặc cách tốt nghiệp theo Quy chế thi;  - Cơ sở giáo dục thông báo kết quả xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh;    Cách thức thực hiện Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi và nhận kết quả phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh; + Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); + Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi. * Số lượng hồ sơ - 01 (bộ) Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện Công nhận đỗ tốt nghiệp. Lệ phí Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT; Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục cấp bản sao văn bằng

Thủ tục Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Trình tự thực hiện - Người có nguyện vọng cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi đơn đề nghị của mình đến Sở GD&ĐT; - Sau khi nhận đơn hợp lệ, Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn, nếu hồ sơ gửi qua đường bưu  điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo Mẫu 01); - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; * Số lượng hồ sơ - 01 bộ  Thời hạn giải quyết Sau thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện - Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Lệ phí 9.000đ/1 bản Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01). Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; - Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; - Công văn số 7953/BGDĐT ngày 31/8/2009  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009; - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLB-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; - Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.     Ảnh 3x4 (có dấu giáp lai của trường hoặcUBND xã phường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP   Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội        Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………   1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc………….......... 2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........….. 3. Số CMND:……………………………………………………………….........…. 4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........… 5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........….. 6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………................... 7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp…..................... 8. Nay xin được…………………………………………………………….........…. 9. Lý do……………………………………………………………………........….. Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.                                                    Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………                                                                    Người làm đơn ký tên                                         PHẦN XÁC NHẬN Trường (Trung tâm GDTX)…………........ Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận: Học sinh………………………………...... Ngày sinh……………………………........ Nơi sinh:………………Dân tộc……......... Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày………....... Số báo danh……...…Phòng thi………….. Đỗ tốt nghiệp loại.....…………………….. Vào sổ cấp bằng số…...………ngày……. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội…………..... …………………………………………...                              Hiệu trưởng                     Họ tên, ký, đóng dấu       Chủ tịch UBND xã phường:…………. (Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể ) Xác nhận:……….....…………………….. ……………………….......……………….. …………………………….....…………… ……………………………….....………… ………………………………….....……… …………………………………….....…… ………………………………………....…. …………………………………………..... ………………………………………….....                  TM. UBND xã ( phường)                     Họ tên, ký, đóng dấu

Thủ tục chỉnh sửa văn bằng

        Thủ tục Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Trình tự thực hiện - Bước 1: Người có nguyện vọng chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng gửi đơn đề nghị đến Sở GD&ĐT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sở GD&ĐT cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn; - Bước 2: Sở GD&ĐT xử lí hồ sơ, hoàn thiện kết quả; - Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; * Lưu ý: Sở GD&ĐT chỉ đính chính nội dung ghi trên văn bằng chứng chỉ trong trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thành phần, số lượng hồ sơ  * Thành phần hồ sơ Người có nguyện vọng chỉnh sửa nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (Mẫu 01); - Học bạ (nếu có); - Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản chính); - Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; - Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn; - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để đối chiếu.  * Số lượng hồ sơ - 01 bộ  Thời hạn giải quyết Sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kết quả thực hiện - Quyết định chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Lệ phí 9.000đ/1 bản Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp (Mẫu 01). Yêu cầu Không Cơ sở pháp lý - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. - Thông tư số 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. - Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ. - Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.     Ảnh 3x4 (có dấu giáp lai của trường hoặcUBND xã phường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, CHỈNH SỬA NỘI DUNG GHI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP   Kính gửi:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội        Hiệu trưởng trường (Giám đốc TTGDTX)……………   1. Tôi là:………………………………..Giới tính………..Dân tộc………….......... 2. Sinh ngày……tháng…….năm………tại……………………………….........….. 3. Số CMND:……………………………………………………………….........…. 4. Học sinh trường (Trung tâm GDTX)…………………………………….........… 5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp…………….tại Hội đồng thi…………........….. 6. Khóa thi ngày…………tháng……..năm……………………………................... 7. Số báo danh………….. Phòng thi……………Đỗ loại tốt nghiệp…..................... 8. Nay xin được…………………………………………………………….........…. 9. Lý do……………………………………………………………………........….. Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật.                                                    Hà Nội, ngày ……….tháng……..năm………                                                                    Người làm đơn ký tên                                         PHẦN XÁC NHẬN   Trường (Trung tâm GDTX)…………........ Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận: Học sinh………………………………...... Ngày sinh……………………………........ Nơi sinh:………………Dân tộc……......... Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày………....... Số báo danh……...…Phòng thi………….. Đỗ tốt nghiệp loại.....…………………….. Vào sổ cấp bằng số…...………ngày……. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội…………..... …………………………………………...                              Hiệu trưởng                     Họ tên, ký, đóng dấu       Chủ tịch UBND xã phường:…………. (Chỉ xác nhận khi cơ sở giáo dục mà người học đã học trước đây giải thể ) Xác nhận:……….....…………………….. ……………………….......……………….. …………………………….....…………… ……………………………….....………… ………………………………….....……… …………………………………….....…… ………………………………………....…. …………………………………………..... ………………………………………….....                  TM. UBND xã ( phường)                     Họ tên, ký, đóng dấu    

Học sinh bậc THCS tại TPHCM sẽ được miễn học phí Chia sẻ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập trên địa bàn thành phố. Hiện, bình quân mỗi năm học phí thu từ bậc học này là khoảng 350 tỷ đồng.

Không có cầu, học sinh phải đi thuyền đến trường trong mưa gió

Chiều 24/11, hàng chục học sinh Trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn tiếp tục qua sông Cái Nha Trang đi học bằng ghe, thuyền do không có cầu.

Bức thư cô giáo gửi người mẹ đã khuất

Ngày làm hồ sơ thi Đại học, con không chút đắn đo khi chọn nghề Sư phạm. Con muốn nối nghiệp của mẹ bởi vì hình ảnh của mẹ đã để lại trong con quá lớn…

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ