KẾ HOẠCH Công tác tháng 11/2013- Năm học 2013-2014 Ngành học phổ thông

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC   

Công tác tháng 10/2013- Năm học 2013-2014 Ngành học phổ thông

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014.

Thực hiện nhiệm vụ trong tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013 – 2014 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các Trường Trung học phổ thông(THPT), các Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp (KTTHHN) nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 như sau:

Hướng dẫn công tác y tế, chữ thập đỏ trường học và bán trú năm học 2013-2014

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013- 2014 cấp tiểu học, THCS của SGD & ĐT Hà Nội;

Phòng chống dịch bệnh mùa Thu – Đông và Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học (Năm học 2013-2014).

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND  ngày 15/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về  Đảm bảo  an toàn thực phẩm  năm 2013 và công văn số 6699/UBND-VX ngày 12/9/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông năm 2013, Sở GD & ĐT yêu cầu  các Phòng GD & ĐT, các trường học thực hiện các nội dung sau

Công văn chống lạm dụng thuốc Recotus

 Thực hiện công văn số 6275/VP-VX  ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc lạm dụng thuốc ho Recotus.

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ