Nhiều trường đại học, cao đẳng công bố môn thi chính năm 2014

Đó là trường ĐH Sài Gòn, ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội và ĐH Thành Tây, ĐH Đà Nẵng, ĐH Xây dựng miền Tây, CĐ Sư phạm Hà Nội và ĐH Quảng Nam. Đa số các trường đều chọn Ngoại ngữ là môn thi chính.

 

 

Đến ngày 23/5, nhiều trường ĐH, CĐ công bố môn thi chính tuyển sinh 2014 theo chủ trương mới của Bộ GD-ĐT (môn thi được phép nhân hệ số 2 khi tính tổng điểm tuyển sinh). Đa số các trường chỉ chọn nhân hệ số với môn ngoại ngữ, môn năng khiếu ở các khối thi tuyển cho ngành ngôn ngữ và ngành năng khiếu.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh thi vào ngành mà các trường công bố có môn thi chính sẽ được nhân hệ số 2 đối với môn thi chính khi tính tổng điểm tuyển sinh. Tuy nhiên, việc xác định điểm chuẩn của các trường đối với những khối thi có môn thi chính sẽ phải bảo đảm trung bình điểm xét tuyển (tổng điểm sau khi nhân hệ số 2 môn thi chính/4) không thấp hơn trung bình mức điểm xét tuyển cơ bản mà trường đã lựa chọn (mức điểm xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định và trường lựa chọn của khối thi/3).

Trường ĐH Sài Gòn quy định các ngành có quy định môn thi chính (được nhân hệ số 2) áp dụng trong tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 như sau:

Stt

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Môn thi chính

 

Các ngành đào tạo đại học

     

1

Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch)

D220201

D1

Tiếng Anh

2

Toán ứng dụng

D460112

A, A1, D1

Toán

3

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

Toán

4

Sư phạm Vật lí

D140211

A, A1

5

Sư phạm Hóa học

D140212

A

Hóa

6

Sư phạm Sinh học

D140213

B

Sinh

7

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C, D1

Ngữ văn

8

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

Sử

9

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

Năng khiếu

10

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

H

Năng khiếu

11

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

     

12

Sư phạm Toán học

C140209

A, A1

Toán

13

Sư phạm Vật lí

C140211

A, A1

14

Sư phạm Hóa học

C140212

A

Hóa

15

Sư phạm Sinh học

C140213

B

Sinh

16

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C, D1

Ngữ văn

17

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

Sử

18

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

Năng khiếu

19

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

Năng khiếu

20

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

Tiếng Anh

Trường ĐH Tài chính - ngân hàng Hà Nội: Môn thi chính được quy định cho tất cả các ngành tuyển sinh khối A1 và D1 là môn tiếng Anh.

Trường ĐH Thành Tây:


Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Môn thi chính

Dược

D720401

A, B

Hóa

Điều Dưỡng

D720501

B

Sinh

Quản trị kinh doanh

D340101

A

D1

Văn

Kế toán

D340301

A

D1

Văn

Tài chính - Ngân hàng

D304201

A

D1

Văn

Khoa học máy tính

D480101

A,

Toán

D1

Văn

Kỹ thuật xây dựng công trình

D580201

A

Toán

Lâm nghiệp

D620201

A

Hóa

B

Sinh

Công nghệ sinh học

D420201

A

Hóa

B

Sinh

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Tiếng Anh

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội: Chỉ quy định môn thi chính nhân hệ số 2 với 4 ngành đào tạo. Cụ thể, ngành Giáo dục Mầm non (khối M), môn thi chính là Năng khiếu Mầm non; Giáo dục thể chất (khối T) môn thi chính là Năng khiếu TDTT; Sư phạm tiếng Anh và Tiếng Anh (D1) môn thi chính là Tiếng Anh.

Trường ĐH Xây dựng miền Tây: Chỉ quy định môn thi chính với một ngành là Kiến trúc. Theo đó, ngành này sẽ nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mỹ thuật.

Trường ĐH Đồng Tháp: Quy định môn thi chính với 5 ngành đào tạo. Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh môn chính là Anh văn; ngành Giáo dục thể chất, môn thi chính là Năng khiếu thể dục thể thao.

Ở bậc CĐ, quy định môn thi chính với 2 ngành Tiếng Anh và Giáo dục thể chất giống như bậc ĐH. Các môn thi chính nhân hệ số 2.

Trường ĐH Quảng Nam: Ngành Ngôn ngữ Anh (bậc ĐH), mã ngành D220201, khối thi D1, môn chính là Tiếng Anh. Ngành Tiếng Anh (bậc CĐ), mã ngành C220201, khối xét tuyển D1, môn chính là Tiếng Anh. Môn chính nhân hệ số 2.

ĐH Đà Nẵng: Chỉ quy định đối với tất cả các ngành tuyển sinh vào Trường ĐH Ngoại ngữ, môn thi chính là Ngoại ngữ.

Cụ thể, ngành Sư phạm tiếng Anh khối D1, môn thi chính là tiếng Anh; ngành Sư phạm tiếng Pháp khối D1 là tiếng Anh, khối D3 tiếng Pháp;

Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc khối D1 tiếng Anh, khối D4 tiếng Trung; ngành Ngôn ngữ Anh khối D1 tiếng Anh;

Ngành Ngôn ngữ Nga khối D1 và A1 tiếng Anh, khối D2 tiếng Nga; ngành Ngôn ngữ Pháp khối D1 tiếng Anh, khối D3 tiếng Pháp;

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khối D1 tiếng Anh, khối D4 tiếng Trung; ngành Ngôn ngữ Nhật khối D1 tiếng Anh, khối D6 tiếng Nhật;

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc khối D1 tiếng Anh; ngành Quốc tế học khối A1, D1 tiếng Anh; ngành Đông Phương học khối A1, D1 tiếng Anh.

Các môn thi chính nói trên được nhân hệ số 2.

Hồng Hạ

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ