Đón giáng sinh và chào đón năm mới 2015

Một số  hình ảnh Đón giáng sinh và chào đón năm mới 2015 Trường Nguyễn Văn Huyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa